Service Portal

Verhoogde druk

In dit protocol zijn de veiligheidsregels opgenomenĀ  voor gebruik van toestellen en (leiding)systemen onder verhoogde druk (>0,5 bar overdruk). Deze specifieke veiligheidsregels vloeien voort uit de Europese richtlijn drukapparatuur. (PED). In de PED wordt een onderverdeling gemaakt in: Apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek (WO) en niet WO (alleen die opstellingen mogen onder WO worden gerekend waar als zodanig onderzoek mee wordt gedaan).

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...