Crisisinstructies

Language:
NL

Crisisorganisatie

Voor grote calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, explosie, en bacteriologische besmetting, heeft HR een UT-breed crisisplan opgesteld dat ook aansluit op het Rampenplan van gemeente Enschede. Omdat tijdens een crisis communicatie erg belangrijk is, heeft MC een extra crisiscommunicatieplan gemaakt. De plannen worden continue geactualiseerd en er wordt mee geoefend. Bij vragen over het UT-brede crisisplan kun je terecht bij de dienst HR afdeling Veiligheid & Gezondheid. Met vragen over het MC crisiscommunicatieplan kun je terecht bij de woordvoerder UT of voor praktische zaken de HR-crisisorganisatie (intranet).

BHV/crisis stappenplan

Brand

• Bel (053-489) 2222

• Geef informatie over locatie, mogelijke slachtoffers en omvang brand

• Waarschuw uw omgeving

• Probeer zo mogelijk de beginnende brand te blussen of verlaat snel de ruimte

• Volg vluchtroutebordjes naar dichtstbijzijnde (nood-)uitgang

• Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op

• Laat nieuwsgierigen afstand houden

Ongeval/spoedeisende hulp

• Bel (053-489) 2222

• Geef informatie over locatie, aard en aantal slachtoffers

• Zorg dat er iemand bij het slachtoffer is

• Probeer de ongevalssituatie waar mogelijk in een veilige status te brengen

• Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op

• Laat nieuwsgierigen afstand houden

Overige noodsituaties

Bel (053-489)2222 in onderstaande gevallen:

• Diefstal op heterdaad

• Ongevallen met gevaarlijke stoffen

• Situaties met gevaar voor persoonlijk letsel en/of grote materiële schade

Berichtgeving bij een grote calamiteit

• Volg berichtgeving via www.utwente.nlemployees.utwente.nl and utwente.nl/students.

• Volg Twitter (#utwente)

• Bij grote crisis nemen de gemeentelijke veiligheidsdiensten als politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening de regie en communicatie over. De UT website en UT Twitteraccount (#utwente) zullen zo goed mogelijk de betrouwbare kanalen volgen en hierover berichten.

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...