Service Portal

ZZP’ers, oproepkrachten en UT-flexers

De maatregelen rondom het Coronavirus kunnen ook gevolgen hebben voor jouw werkzaamheden als  ZZP’er, medewerker-oproepkracht, student-assistent of student-oproepkracht (‘UT-Flexer’). In sommige gevallen kan het werk gewoon doorgaan, maar mocht dat niet zo zijn, dan neemt je opdrachtgever contact met jou op over je contract en de uitbetaling. Omdat we begrijpen dat dit gevolgen kan hebben voor je inkomen, heeft de UT een richtlijn opgesteld die je ook nog een financieel steuntje in de rug biedt. 

 We onderscheiden de volgende categorieën:
·       Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er)
·       Medewerker-oproepkracht
·       Student-assistent en student-oproepkracht (UT-Flex)

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er)

Als je je werk nog vanuit huis kunt voortzetten, dan is het goed om heldere afspraken te maken hoe je verantwoording aflegt aan jouw opdrachtgever. Als vanuit huis werken niet mogelijk is, dan betaalt de UT  jou de afgesproken uren uit, tot en met 6 april.

Voor de periode ná 6 april: kijk of de werkzaamheden kunnen worden opgeschort of dat ze helemaal komen te vervallen. Bekijk wat contractueel is afgesproken, en bespreek met je opdrachtgever of de werkzaamheden kunnen worden opgeschort of dat ze helemaal komen te vervallen  

Medewerker-oproepkrachten

Vanuit huis werken is mogelijk

Als je erin bent geslaagd je werkzaamheden vanuit huis te continueren, dan is het belangrijk om met je opdrachtgever afspraken te maken, hoe je verantwoording aflegt over de uren. Je blijft je uren registreren zoals je gewend bent.

Vanuit huis werken is niet mogelijk
Mocht je jouw huidige werkzaamheden niet (meer) vanuit huis kunnen uitvoeren, overleg dan of er andere werkzaamheden zijn die je nu kunt uitvoeren. Is er geen alternatief werk, dan word je niet meer opgeroepen. Oproepen die starten over vier dagen of later, worden ingetrokken. Hiervan krijg je een schriftelijke bevestiging.

Let op: de oproepen die zijn gedaan vanaf 15 maart 2020 tot aan heden en de oproepen die starten binnen 4 kalenderdagen betaalt de UT nog uit. Hiervoor is het belangrijk dat je de uren registreert zoals je dat gewend bent

Student-assistenten en student-oproepkrachten (UT-Flex)

Voortzetting werkzaamheden
Als je erin slaagt je werkzaamheden op de normale manier voort te zetten, dan kun je de uren declareren op de gebruikelijke wijze. Lukt dit niet, kijk dan met jouw ‘kluseigenaar’ of er alternatieve werkzaamheden zijn die je kunt oppakken. Ook die kun je dan op de gebruikelijke manier declareren.

Einde aan werkzaamheden  
Is er een einde gekomen aan de werkzaamheden, en is er ook geen alternatief, dan betaalt de UT toch de uren uit die je, onder normale omstandigheden, zou hebben gewerkt, tot en met 6 april. Is dit aantal niet goed vast te stellen, overleg dan met de kluseigenaar over de te declareren uren. Het gemiddelde van de uren in januari en februari kan bijvoorbeeld gehanteerd wordenHet kan ook zijn dat je schriftelijke afspraken hebt gemaakt over de uren die je zou werken, ook over een periode tot na 6 april. De UT betaalt die uren dan uit: dien hiervoor een declaratie in.

Financiële problemen

We kunnen ons voorstellen dat deze crisis en het wegvallen van werkzaamheden tot gevolg hebben dat je minder inkomsten hebt. Het is goed om te weten dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op dit moment maximale coulance betracht. Kijk op de website van DUO voor meer informatie. Kom je echt in financiële problemen, neem dan contact op met je studieadviseur.

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...