Service Portal

Reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten tijdens Covid-19

Het thuiswerken heeft ook gevolgen voor UT-regelingen waaraan fiscale aspecten zitten zoals de Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer. Vanaf 1 september 2021 geldt het volgende:

Vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden)

Tot 1 januari 2021 mocht een vaste reiskostenvergoedingen, ook als je die via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden had geregeld, blijven doorlopen. Je reiskostenvergoeding woon-werkverkeer werd nog steeds elke maand uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2021 mogen vaste reiskostenvergoedingen, ook die via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden niet meer doorlopen. Derhalve blijft het doel ‘reiskosten woon-werkverkeer’ in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden in 2021 vooralsnog gesloten.

Voor medewerkers met een vast contract en/of wonend binnen de standplaats (<25 van de UT) die, als er geen corona was geweest, via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden een fiscale ruil konden doen voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, is er een tijdelijke maatregel van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021:

Betreffende medewerkers kunnen de gemaakte kilometers voor woon-werk declareren à € 0,10 per kilometer. Het te declareren aantal kilometers is maximaal 75 voor een enkele reisafstand. De reiskosten kunnen gedeclareerd worden via MyHR/Afas: “My Claims”.

Bovengenoemde regeling geldt tot en met 31 december 2021, na deze datum kan het zijn dat deze regeling vervalt of wordt aangepast, vanwege fiscale- en/of cao- aspecten. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Tijdelijk contract - reiskosten woon-werkverkeer via de NS Businesscard

Heb je een tijdelijk contact en woon je op meer dan 25 kilometer vanaf de Campus of het ITC gebouw, dan mag je in de regel voor je woon-werkverkeer gebruik maken van de NS Businesscard. Het advies om het OV te mijden is niet langer meer van kracht.

Medewerkers met een tijdelijk contract die buiten de standplaats (>25 km van de UT) wonen, en niet op doelmatige wijze via het OV naar het werk kunnen komen, mogen bij voldoen aan de voorwaarden uit de Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer, autokilometers declareren voor hun woon-werkverkeer. Declaraties zijn alleen mogelijk voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

NS-abonnementen

Sommige medewerkers die van een NS Businesscard gebruik mogen maken voor het woon-werkverkeer hebben een abonnement op hun kaart zitten. Dat abonnement is echter alleen rendabel wanneer veelvuldig van en naar de UT wordt gereisd. Aangezien er zeer veel thuis wordt gewerkt, zullen de abonnementen in overleg met de medewerker worden stopgezet. De NS Businesscard kan nog steeds gebruikt worden voor het woon-werkverkeer indien men hiervoor in aanmerking komt vanuit de Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer.

Verhuisvergoeding

De onbelaste verhuisvergoeding geldt voor medewerkers die binnen twee jaar na indiensttreding verhuizen. Mocht jij van plan zijn geweest te verhuizen, maar gaat dit in verband met de huidige situatie niet door, dan kan het zijn dat de aanspraak op de onbelaste verhuisvergoeding verloopt. Deze wordt door de UT niet gecompenseerd.

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...