Covid-19 informatie

Language:
NL

- De informatie op deze pagina is geactualiseerd op 2 november 2022 -

Op deze pagina vind je een overzicht van alle informatie die studenten en medewerkers moeten weten om te studeren en werken in tijden van corona. Mocht je toch nog vragen hebben of punten ter verbetering voor ons hebben gebruik dan ons Corona contactformulier of mail naar het centrale informatiepunt info@utwente.nl.

Coronamaatregelen afhankelijk van het risiconiveau

 De aanpak van de UT richt zich op het zoveel mogelijk laten doorgaan van fysiek onderwijs, in lijn met het landelijk Sectorplan Hoger Onderwijs, waarin wordt geconcludeerd dat onderwijs op afstand niet optimaal is, in het bijzonder voor het welzijn van studenten en medewerkers. In de huidige situatie zal de Rijksoverheid aangeven welk gezondheidsrisiconiveau van toepassing is. Elk risiconiveau heeft zijn regels en instructies, die we speciaal voor de UT-situatie hebben ontworpen.

De volledige tekst van de UT-aanpak is online te downloaden. Lees het document goed door om goed voorbereid te zijn voor als het risiconiveau verandert. Er is ook een verkorte versie beschikbaar in de vorm van een infographic (in Engels), met daarin de belangrijkste aandachtspunten.

Huidig risiconiveau: donkergroen

Op dit moment is het risiconiveau donkergroen, het laagste niveau. Er zijn geen directe maatregelen nodig, behalve de basismaatregelen. Studenten en medewerkers van de UT worden per e-mail geïnformeerd mocht het risiconiveau veranderen.

Basismaatregelen

Ongeacht het huidige scenario, blijft het van belang om samen met elkaar alert te zijn en de basis-hygiënemaatregelen te blijven volgen:

  • Was regelmatig je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor voldoende frisse lucht.
    Sommige plekken vragen om extra aandacht, omdat je daar als gebruiker een belangrijke bijdrage levert aan de luchtcirculatie. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht van december 2021.
  • Laat je vaccineren en maak gebruik van de mogelijkheid om een boosterprik te halen.
  • Blijf thuis bij klachten en voer een zelftest uit. Dit geldt ook als je al gevaccineerd bent of COVID-19 hebt gehad. Is deze positief, blijf minimaal vijf dagen thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent. Testen bij de GGD is niet meer noodzakelijk, maar kan wel als je om wat voor reden dan ook geen gebruik kan maken van de zelftest.
Boosterprik is nu voor iedereen beschikbaar

Iedereen 12 jaar en ouder komt in aanmerking voor een boostershot. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je zelf actie ondernemen. Je kan een prik halen bij de GGD met of zonder afspraak.

ZELFTESTS BESCHIKBAAR OM AF TE HALEN

Als je klachten hebt, is het van belang om te testen, zodat je een eventuele besmetting snel opmerkt. Hiervoor stelt de UT gratis zelftests beschikbaar. Deze kan je tijdens kantooruren ophalen bij de servicebalies van Horst, Carre, Technohal, Ravelijn, Spiegel, Vrijhof, Bastille, Cubicus, Sportcentrum en ITC, of bij het gebouw Garage op de campus. Zorg dat je een of enkele tests in huis hebt, zodat je niet naar de UT hoeft te komen op het moment dat je klachten hebt.

Isolatie

Gebruik mijnvraagovercorona.nl van de Rijksoverheid om te kijken welke maatregelen voor isolatie voor jou gelden, op het moment dat jijzelf positief test of dat je klachten hebt die bij corona passen.

Ondersteuning voor Onderwijs op afstand

Om het onderwijzend personeel te ondersteunen bij hun online onderwijsactiviteiten heeft het TELT-team een speciale webpagina gemaakt met aanbevolen hulpmiddelen voor online onderwijs. Je kunt ook contact met hen opnemen via telt@utwente.nl.

Handleidingen streamen en opnemen in collegezalen
Op de Service Portal vind je handleidingen voor het streamen en opnemen van colleges (in het Engels) in de collegezalen.  

Overzicht
Vanwege de corona-situatie wordt op verschillende websites relevante informatie voor docenten aangeboden. CELT heeft een overzicht gemaakt van de relevante websites (en de links) en het soort informatie dat zij bieden.

Reizen naar het buitenland

Bereid je reis goed voor. Check voor vertrek het reisadvies op Nederland Wereldwijd en mijnvraagovercorona.nl/nl/thema/reizen.

Quicklinks

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...