Covid-19 informatie

Language:
NL

- De informatie op deze pagina is geactualiseerd op 22 juni 2022 -

Op deze pagina vind je een overzicht van alle informatie die studenten en medewerkers moeten weten om te studeren en werken in tijden van corona. Mocht je toch nog vragen hebben of punten ter verbetering voor ons hebben gebruik dan ons Corona contactformulier of mail naar het centrale informatiepunt info@utwente.nl.

Basismaatregelen

De regels rond COVID-19 zijn in de afgelopen periode flink versoepelt. Dat betekent overigens niet dat het coronavirus helemaal weg is. Het blijft nog steeds van belang om samen met elkaar alert te zijn. Zo is het belangrijk om de basis-hygiënemaatregelen te blijven volgen:

  • Was regelmatig je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor voldoende frisse lucht.
    Het blijft ook in de komende tijd onverminderd van belang om ruimtes goed te ventileren. In onze eerdere communicatie hebben we je daarover reeds geïnformeerd. Sommige plekken vragen om extra aandacht, omdat je daar als gebruiker een belangrijke bijdrage levert aan de luchtcirculatie. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht van december.
  • Laat je vaccineren en maak gebruik van de mogelijkheid om een boosterprik te halen.
  • Blijf thuis bij klachten en voer een zelftest uit. Dit geldt ook als je al gevaccineerd bent of COVID-19 hebt gehad. Is deze positief, blijf minimaal vijf dagen thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent. Testen bij de GGD is niet meer noodzakelijk, maar kan wel als je om wat voor reden dan ook geen gebruik kan maken van de zelftest.

ZELFTESTS BESCHIKBAAR OM AF TE HALEN

Zoals je wellicht gemerkt hebt, is het niet meer mogelijk om gratis zelftests voor COVID-19 te bestellen via zelftestonderwijs.nl. Deze centrale levering is gestopt omdat het advies om wekelijks preventief te testen niet meer geldt. Als je klachten hebt, is het wel van belang om te testen, zodat je een eventuele besmetting snel opmerkt.

We blijven ook in de komende periode gratis zelftests ter beschikking stellen. Deze kan je tijdens kantooruren ophalen bij de servicebalies van Horst, Carre, Technohal, Ravelijn, Spiegel, Vrijhof, Bastille, Cubicus, Sportcentrum en ITC, of bij het gebouw Garage op de campus. Zorg dat je een of enkele tests in huis hebt, zodat je niet naar de UT hoeft te komen op het moment dat je klachten hebt.

Verdere versoepelingen maatregelen

Lees het bericht van de Rijksoverheid over welke maatregelen nog meer veranderen. Zo geldt er geen mondkapjesplicht meer voor het openbaar vervoer, vervalt het Testen voor Toegang voor grote evenementen en zijn de eisen voor internationale reizen aangepast.

Quarantaine en isolatie

Gebruik de Quarantaine Check van de Rijksoverheid om te kijken welke maatregelen voor isolatie of zelfquarantaine voor jou gelden, op het moment dat jijzelf of iemand in omgeving positief test.

Hoge aantal besmettingen en afwezigheid

Het aantal coronabesmettingen is momenteel redelijk hoog. Dat betekent dat veel relatief veel mensen momenteel in zelfisolatie of quarantaine zitten. Ook bij de UT merken we dat medewerkers en studenten om deze reden afwezig kunnen zijn. Medewerkers maken goede afspraken met hun leidinggevende, studenten informeren de opleiding over hun afwezigheid en maken afspraken over hoe ze toch hun vakken op een goede manier kunnen volgen.

Onderwijs

Fysiek onderwijs weer volop mogelijk

Vanaf vrijdag 18 februari gelden er geen maximum groepsgroottes meer voor het onderwijs. Dat betekent dat we weer volop fysiek onderwijs in de gebouwen van de UT kunnen gaan geven. Het huidige onderwijsrooster blijft gelden. Voor sommige ruimten geldt overigens nog wel een restrictie vanwege de ventilatiecapaciteit.

Dat er weer volop mogelijkheden voor fysiek onderwijs zijn betekent niet dat het online onderwijs volledig wegvalt: we bouwen voort op de opgedane expertise van de afgelopen twee jaar om de positieve aspecten te behouden.

Opnemen van colleges

We blijven in de komende periode docenten vragen om, waar dat kan, colleges op te nemen of te streamen, zodat studenten bij afwezigheid vanwege COVID-19 toch zoveel mogelijk kunnen meedoen. We willen daarbij wel benadrukken dat we deze mogelijkheid voor dit doel aanbieden. Als je gewoon naar de campus kan komen, dan vragen we je dat ook te doen.

HANDIGE LINKS EN TOOLBOXEN VOOR DOCENTEN

Om het onderwijzend personeel te ondersteunen bij hun online onderwijsactiviteiten heeft het TELT-team een speciale webpagina gemaakt met aanbevolen hulpmiddelen voor online onderwijs. Je kunt ook contact met hen opnemen via telt@utwente.nl.

Handleidingen streamen en opnemen in collegezalen
Op de Service Portal vind je handleidingen voor het streamen en opnemen van colleges (in het Engels) in de collegezalen.  

Overzicht
Vanwege de corona-situatie wordt op verschillende websites relevante informatie voor docenten aangeboden. CELT heeft een overzicht gemaakt van de relevante websites (en de links) en het soort informatie dat zij bieden.

AANGEPAST BINDEND STUDIEADVIES VOOR EERSTEJAARS

Evenals vorig jaar verlagen we het bindend studieadvies voor huidige eerstejaars bachelorstudenten. Dat gebeurt bij alle Nederlandse universiteiten. Op deze manier verminderen we de stress van studenten die – mogelijk door de maatregelen – minder punten hebben kunnen halen dan zij in een normale situatie hebben gedaan. Studenten moeten nu 40 in plaats van 45 EC halen voor een positief advies. Voor sommige opleidingen gelden specifieke voorwaarden, zij zullen hierover met hun studenten communiceren. Bestaande regelingen voor studenten die in de knel komen door het bindend studieadvies en die te maken hebben met bijzondere omstandigheden blijven onverminderd van kracht.

Thuiswerkadvies

Vanuit de Rijksoverheid geldt er momenteel geen thuiswerkadvies meer. Medewerkers maken met hun leidinggevende afspraken over een goede balans tussen werken thuis en op de campus. In sommige gevallen zijn er faculteits- of afdelings-brede afspraken over thuiswerken die voortvloeien uit beperkte capaciteit in de gebouwen.

Op de hybrid-workingportal vind je alle relevante informatie over hybride werken, een goede combinatie van fysiek en digitaal samenwerken:

Promoties, afstudeercolloquia en oraties kunnen weer fysiek gehouden worden

De nieuwe versoepelingen maken weer veel mogelijk op het gebied van activiteiten met grote groepen en of veel bezoekers. Zo kunnen activiteiten als promoties en afstudeercolloquia vanaf 25 februari weer zonder restricties worden gehouden en ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld lezingen, congressen en symposia fysiek te organiseren zonder beperkende maatregelen.

Vaccinatie

Je kunt online een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Of bellen naar 0800 - 7070. Op sommige plekken kunt je ook zonder afspraak langskomen voor een coronavaccinatie. Je kunt op www.prikkenzonderafspraak.nl een locatie vinden waar je zonder afspraak terecht kunt. 

Op Rijksoverheid.nl/coronavirus vind je uitgebreide informatie over het coronavirus.

Reizen naar het buitenland

De Rijksoverheid heeft de reisadviezen voor diverse landen aangepast. Dit komt omdat het aantal coronabesmettingen vanaf heden minder zwaar weegt in het advies. Veel landen buiten Europa hebben daardoor geen oranje reisadvies meer, maar geel reisadvies. Dit biedt meer mogelijkheden voor reizen. In de afgelopen periode was het noodzakelijk om je internationale reis ter beoordeling voor te leggen aan het International Mobility Covid Committee (IMCC). Dit is niet meer nodig, de reguliere procedure rond reizen is weer van kracht.

Bereid je reis goed voor

Check voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl en reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl.
Let op: Het blijft voorlopig verplicht om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.

Quicklinks

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...