Service Portal

Studenten BHV-pool

Doel

Reserveringsbureau, Interne Dienst en de Student Union hebben een studenten BHV-pool opgericht. Deze pool heeft als doel beheersbaar, flexibel en tegen minimale kosten te voorzien in:

 • Gebouwreceptie en BHV voor groepsbijeenkomsten buiten kantooruren,
 • (technische) ondersteuning bij evenementen op de campus,
 • invalkrachten voor de Interne Dienst tijdens kantooruren.

CATEGORIEËN STUDENTEN

De BHV-pool bestaat uit drie categorieën studenten:

1. Actieve leden uit de studieverenigingen

Alle studieverenigingen met een borrelkelder onder hun beheer is gevraagd twee vrijwilligers te leveren. De overige studieverenigingen leveren 1 vrijwilliger. De vrijwilligers zijn onderling gratis inzetbaar als receptionist, technicus en/of BHV’er bij bijeenkomsten van de deelnemende verenigingen buiten kantooruren. Door deze bijdrage van actieve verenigingsleden, voorkomen de verenigingen dat zij moeten betalen voor de portier, technici en BHV’er. Bij groepsbijeenkomsten vanaf 20 personen wordt het gebouw geopend en heeft (één van) de BHV’ers de functie van portier. De portier is vanaf 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst tot 30 minuten na aanvang verplicht in de receptie aanwezig. Zie ook procedure en instructie voor toegang tot gebouw bij evenementen buiten kantooruren van 20 personen of meer.Daarnaast wordt van deze vrijwilligers verlangd, af en toe tegen betaling inzetbaar te zijn bij andere bijeenkomsten buiten kantooruren.

2. Enschede ploegers

Studentmedewerkers van de Enschede Ploeg, via uitzendbureau Ambition. Deze medewerkers worden tegen betaling ingezet voor diverse activiteiten, zoals technische ondersteuning bij evenementen. Hun inzet wordt altijd aan de klant doorberekend à € 25,- per persoon per uur.

3. Oproepkrachten interne dienst

Deze studenten worden tegen betaling ingezet als receptionist tijdens kantooruren, als aanvulling op of als vervanging van de vaste medewerkers Interne Dienst. Daarnaast zijn ze tegen betaling inzetbaar buiten kantooruren als receptionist/BHV’er. Deze inzet wordt aan de klant doorberekend à € 25,- per persoon per uur.

Functie-eisen

De student BHV-pool'ers moeten onder meer voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • Een opleiding tot gediplomeerd BHV'er. Deze opleiding wordt voor hen centraal betaald door PA&O.
 • Het volgen van de wettelijk verplichte herhalingsoefeningen BHV.
 • Een instructie voor de specifieke werkzaamheden en een rondleiding door het gebouw.
 • Voldoende inzetbaarheid gedurende minimaal een jaar.

Werving, selectie en instructie

 • De studieverenigingen zijn voor het leveren van vrijwilligers aangeschreven door de Student Union. Ruim dertig studenten, oproepkrachten van Interne Dienst en Enschede Ploeg hebben de selectieprocedure doorlopen.
 • In de selectieprocedure wordt bepaald in welk(e) gebouw(en) en voor welke werkzaamheden de student BHV-pool’er ingezet kan worden. Het is belangrijk dat een studentreceptionist het betreffende gebouw en de werkafspraken in de betreffende receptie goed kent.
 • In de selectieprocedure worden met de student duidelijke afspraken gemaakt over rechten en plichten.
 • De student BHV’ers ontvangen vooraf werkinstructies: in UT-gebouwen van de Beveiliging, bij evenementen op de campus van de evenementenmanager, in SU-gebouwen van de SU.

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...