leontien

See Home SBD

Business@UT

Business@UT


There are numerous examples of successful cooperation between the ut and industry. But how will these cooperative relations evolve in the future?

Op 4 juni organiseren wij een brainstomsessie met externe organisatiestrateeg over de relatie van de UT met bedrijfsleven. In de brainstormsessie willen we kennis delen over ‘wie wat doet’ en willen we een begin maken met nadenken over hoe de UT zich als instelling als geheel het beste kan profileren naar bedrijven e.a. instellingen. We willen toewerken naar een gezamenlijke visie vanuit de UT.

Doel: komen tot een gezamenlijke visie met alle partijen binnen de UT die op dit moment iets doen met de relatie met bedrijven.

Vragen die naar voren kunnen komen:

  • Hoe kan de UT zich het beste eenduidig presenteren naar bedrijven toe?
  • Op welke wijze kunnen we het beste samen werken en onze werkzaamheden stroomlijnen?
  • Hoe gaan we hier in de toekomst regie op voeren?

Werkvorm: brainstormsessie met externe voorzitter. Eén dagdeel in juni. 

Partijen waar we aan denken zijn: M&C, S&B, alumni bureau, Science shop, Novel-T, KennisPark, PLD, stage coördinatoren, eventueel voorzitters van werkveldcommissies van opleidingen (voor zover die er zijn), studenten SU en SO (die nu ook al nadenken met CS over customer journey m.b.t. career related info richting bedrijven vanuit CS en vanuit de studieverenigingen), University Innovation Fellows (UIF) Studenten, Design Lab, Centrum voor Entrepreneurship, U-today en mogelijk nog anderen. Ook enkele bedrijven (maar geen maatschappelijke regionale instellingen, het is een interne gebeurtenis over hoe ons te verhouden naar buiten). SBD, CS en M&C organiseren en coördineren dit project.


Schrijf je hier in voor de brainstorm.


Please use the form below to express anything that might be of value for the vision on successful cooperation between the ut and industry. If you have certain ideas, want to bring an interesting article to our attention, or anything else: please fill in the form. You may choose to do that anonymously, but if you do like to receive a follow up or be prepared to provide additional information, please fill in your details.


If you have specific questions on the process, please use the form below. We will try and get back to you as soon as possible.