REGELS/BINDEND STUDIEADVIES (BSA) PRE-MASTER PSYCHOLOGY

Voor studenten die zijn gestart met de pre-master/doorstroomminor per/vanaf september 2013

In de pre-master (en doorstroomminor) is er sprake van een bindend studieadvies. De volgende regels gelden in de pre-master (en doorstroomminor):

  • Binnen een periode van twee blokken (één semester) dient de student minimaal 15 EC te hebben behaald. Eventueel toegekende vrijstellingen worden niet meegeteld bij de te behalen EC’s. Indien de student niet aan deze eis voldoet wordt de student uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • De pre-master student mag per pre-mastervak maximaal drie keer deelnemen aan een tentamen / opdracht. De student die na de derde tentamenpoging één pre-mastervak niet heeft behaald wordt uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • Binnen een periode van vier blokken (het eerste studiejaar) dient de student het volledige generieke / academische deel van de pre-master (30 EC) te hebben behaald. Indien de student niet aan deze eis voldoet wordt de student uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • Om te mogen starten met het vak ‘Pre-master onderzoekspracticum’ dient voor de vakken ‘Academisch schrijven’ en ‘Research Methodology and Descriptive Statistics’ minimaal het cijfer 5 te zijn behaald.
  • Om te mogen starten met de module ter voorbereiding op de masterspecialisatie geldt dat de student:
  • De zelfstudie in de zomer succesvol moet hebben afgerond. Een herkansing van de zelfstudietoets (in de zomer) is mogelijk als is deelgenomen aan de eerste kans en in de eerste kans minimaal het cijfer 4,0 is behaald.
  • Het volledige generieke / academische deel van de pre-master (30 EC) moet hebben behaald.
  • De module ter voorbereiding op de masterspecialisatie dient in één keer te worden behaald. Onder vooraf vastgestelde voorwaarden is reparatie van een gedeelte van de module mogelijk.

De student die niet voldoet aan één van deze eisen wordt uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd) en is dan niet langer bevoegd om zich in te schrijven voor de pre-master en master Psychology aan de Universiteit Twente.

  • Let op: Bovenstaande regels zijn op zowel voltijdstudenten als deeltijdstudenten van toepassing.
  • Let op: Bovenstaande regels gelden ook voor studenten die de doorstroomminor volgen. Let dus goed op de inschrijftermijn van de doorstroomminor. Indien je bijvoorbeeld per 1 september 2013 begint met het volgen van vakken, moet je je met ingang van 1 maart 2014 uitschrijven voor de doorstroomminor (neem hiervoor contact op met Student Services). Doe je dit niet of volg je vakken in het tweede semester, dan telt ook het tweede semester mee.

Toelating tot de master MPS

Om te mogen starten met de master dient de pre-master (generiek deel 30EC + zelfstudie (toets) + mastervoorbereidende module (15EC) volledig afgerond te zijn.