Archive pre-master rules 2013-2015 (in Dutch)

Regels pre-master & doorstroomminor VOOR 1 september 2013

Bindend Studie Advies (BSA) pre-master & doorstroomminor Psychologie

  • Pre-master studenten mogen per pre-mastervak maximaal drie keer deelnemen aan een tentamen. Studenten die na de derde tentamenpoging één pre-mastervak niet hebben behaald worden uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • Alle vakken uit de pre-master moeten binnen een periode van twee jaar worden afgerond, indien de pre-master niet binnen deze termijn van twee jaar is behaald wordt de student uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • In het eerste pre-masterjaar moet minimaal 20EC zijn behaald, waaronder de vakken 'Data-analyse en meetinstrumenten 1' en 'Onderzoeksmethodologie'. Studenten die na het eerste jaar geen 20EC hebben behaald uit het pre-masterprogramma en/of de vakken 'Data-analyse en meetinstrumenten 1' en 'Onderzoeksmethodologie' niet hebben behaald worden uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd). Eventueel toegekende vrijstellingen worden niet meegeteld bij de te behalen 20EC.
  1. Let op: Bovenstaande regels zijn op zowel voltijdstudenten als deeltijdstudenten van toepassing. Ook voor studenten die GG willen doen gelden bovenstaande regels.
  2. Let op: Bovenstaande regels gelden ook voor studenten die de doorstroomminor volgen. Let dus goed op de inschrijftermijn van de doorstroomminor. Indien je per 1 september 2011 begint met het volgen van vakken, moet je je met ingang van 1 maart 2012 uitschrijven voor de doorstroomminor (neem hiervoor contact op met Student Services). Doe je dit niet of volg je vakken in het tweede semester, dan telt ook het tweede semester mee voor de maximale inschrijftermijn van 2 jaar. De eis dat je minimaal 20EC in het eerste jaar moet behalen, waaronder de vakken 'Data-analyse en meetinstrumenten 1' en 'Onderzoeksmethodologie', is dan ook van toepassing.

Wanneer je je voor het tweede deel van de pre-master inschrijft, en je hebt al een half jaar als doorstroomminorstudent ingeschreven gestaan, heb je nog een half jaar om minimaal 20EC te behalen waaronder de vakken 'Data-analyse en meetinstrumenten 1' en 'Onderzoeksmethodologie'. Wanneer je een half jaar als doorstroomminorstudent ingeschreven hebt gestaan heb je daarna nog anderhalf jaar om de volledige pre-master af te ronden.

De doorstroomminor Psychologie vormt onderdeel van het pre-masterprogramma Psychologie. Dit houdt in dat bovenstaande regels ook gevolgen hebben voor doorstroomminorstudenten. Indien je als doorstroomminor student niet aan bovenstaande regels voldoet heb je geen toegang meer tot de pre-master en masteropleiding Psychologie. Je bent dan niet langer bevoegd om je in te schrijven voor de pre-master en master Psychologie aan de Universiteit Twente.

Toelating tot de master MPS

Vanaf 1 september 2012 geldt voor toelating tot de master de ‘harde knip’. Dat willen zeggen dat de pre-master volledig afgerond dient te zijn alvorens de student kan starten met de master(vakken en these).