See Master's Programme

Action plan / checklist start master for bachelor/pre-master Psychologie students

ACTION PLAN / CHECKLIST START MASTER FOR BACHELOR AND PRE-MASTER PSYCHOLOGY STUDENTS

Below you can find information on how to prepare for the start of the Master's program in Psychology. This information is meant for students who follow the Bachelor or pre-master Psychology at the University of Twente (UT) and will soon start with the master Psychology at the UT. The information below is therefore in Dutch.

1. Studieprogramma en specialisaties master Psychology

Voordat je start met de masteropleiding Psychology heb je informatie nodig over het studieprogramma en de verschillende masterspecialisaties. Voor de start van de master kies je namelijk een van de vijf masterspecialisaties die worden aangeboden:

  • Conflict, Risk & Safety
  • Positieve Psychologie & Technologie
  • Health Psychology
  • Human Factors & Engineering Psychology
  • Learning Sciences

Op de master voorlichtingswebsite van de UT www.utwente.nl/master kun je inhoudelijk informatie vinden over de master Psychology. Je vindt daar een beschrijving van de master en de specialisaties, filmpjes, verhalen van alumni enz. Een presentatie (van de afgelopen mastervoorlichting) over de verschillende specialisaties (vanaf slide 15) vind je via https://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/powerpoint/

2. Voorkenniseisen start master

Om met de master(vakken/these) te kunnen starten dienen studenten de bachelor Psychologie aan de UT of een HBO/WO bachelor + pre-master aan de UT volledig te hebben afgerond (Harde Knip). Zie meer informatie hieronder.

Start masterspecialisaties Conflict, Risk & Safety; Health psychology; Human Factors & Engineering psychology; Learning Sciences

  • Bachelorstudenten dienen de bachelor volledig te hebben afgerond. Voor TOM-studenten geldt dat, zoals ook aangegeven in de voorlichting met betrekking tot de keuzemodules, de betreffende mastervoorbereidende module dient te zijn gevolgd en behaald.
  • Pre-master studenten dienen een voldoende aanverwante HBO/WO bachelor en het volledige pre-master programma Psychologie te hebben behaald, inclusief de module voor de betreffende specialisatie.

Start masterspecialisatie PPT

  • Bachelorstudenten dienen de bachelor volledig te hebben afgerond, inclusief de keuzevakken Inleiding psychopathologie (201000132) en Psychodiagnostiek (201000133) en voor TOM studenten de module Psychische gezondheid.
  • Pre-master studenten dienen een voldoende aanverwante HBO/WO bachelor en het volledige pre-master programma voor PPT te hebben behaald.

3. Doorgeven keuze en start masterspecialisatie

Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor de masterspecialisatie en start met het volgen van mastervakken dan dien je aan BOZ door te geven welke masterspecialisatie je gaat volgen. Je ontvangt hiervoor van BOZ of de studieadviseur enkele maanden voorafgaand aan de start van de master ook een mail over.

4. Introductiebijeenkomst per masterspecialisatie

In de eerste collegeweek van het nieuwe studiejaar wordt er per masterspecialisatie een introductiebijeenkomst gehouden (zie het rooster https://rooster.utwente.nl) . Deze bijeenkomst is bedoeld voor studenten die starten met de master(vakken) in september. Voor studenten die in het tweede semester starten met de master(vakken) wordt er in de eerste collegeweek van het tweede semester een introductiebijeenkomst gehouden.

Het is belangrijk dat je aanwezig bent bij de introductiebijeenkomst omdat je belangrijke informatie krijgt over de masterspecialisatie, maar ook omdat het voor de opleiding en docenten belangrijk is om een inschatting te kunnen maken van het aantal studenten dat de betreffende masterspecialisatie in het betreffende studiejaar gaat volgen.

5. Afstuderen

Alle informatie over de (afronding van) de master(these) vind je op het afstudeerweb: www.utwente.nl/psy/afstudeerweb en informatie over stages in de master vind je op het stageweb: www.utwente.nl/psy/stageweb