Master

Master

Het kenmerkende profiel van pas afgestudeerde masters in de psychologie wordt beschreven in de volgende punten:

  • De master psychologie studenten beschikken over ontwerp- en onderzoekscompetenties die hen in staat stellen na hun master de rol van onderzoeker, ontwerper of adviseur te vervullen.
  • De master psychologie studenten worden opgeleid voor het op academisch niveau verrichten van onderzoek naar en ontwikkelen van oplossingen voor psychologische problemen, gebruikmakend van theoretische en empirische evidentie op het gebied van het thema waarin de student zich gedurende de master specialiseert.
  • De master psychologie studenten hebben grondige kennis van het thema en van de processen die deze kennis tot een over te dragen, te communiceren, te benutten en te genereren product maken, in een culturele, sociale, technologische en ruimtelijke omgeving die de processen beïnvloeden en vormgeven.
  • Naast en in combinatie met het zelf verrichten van ontwerp- en onderzoeksactiviteiten beschikken masters in de psychologie ook over vaardigheden die het voor hen mogelijk maken op te treden als adviseur, waarvoor in het algemeen enige jaren praktijkervaring nodig zal blijken te zijn om die rol ten volle te kunnen uitoefenen.

Kenmerkend voor de masteropleiding is dat de studenten zich specialiseren in een deelgebied van de psychologie. Op basis van een brede wetenschappelijke oriëntatie wordt een creatief abstractievermogen ontwikkeld dat zich leent voor het ontplooien van initiatieven en het vertonen van professioneel leiderschap in nieuwe en onbekende situaties.

De masterthese is meer nog dan de bachelorthese gericht op het doen van eigen wetenschappelijk onderzoek. Het masterthese verslag krijgt dan ook de vorm van een wetenschappelijk artikel. Aangezien je voor je masterthese meer tijd hebt, zul je dat onderzoek vanaf het begin helemaal zelf moeten opzetten en uitvoeren.