Start September 2018

Stappenplan bachelorthese

Je kunt twee keer per studiejaar met de bachelorthese starten: in semester 1 (van september tot januari uitvoeren en afronden), of in semester 2 (van februari tot juni uitvoeren en afronden).

Voor de uitvoering en afronding van de bachelorthese staat 5 maanden. Wanneer je de bachelorthese niet binnen deze periode met een voldoende hebt afgesloten, dan heb je enkele weken na de deadline de mogelijkheid om de these te herkansen. Je kunt dan nog maximaal een 6 krijgen.

Je kunt alleen starten met de bachelorthese wanneer je aan de voorkenniseisen voldoet: om met de bachelorthese te mogen beginnen, moet je het 1e en 2e jaar van de bachelor (B1 en B2) hebben afgerond. Indien je in 2012 of eerder bent gestart met de bachelor en je onverhoopt één of maximaal twee vakken niet hebt behaald neem dan contact op met de studieadviseur.

Stappenplan bachelorthese

1. Aanmelden

Aanmelding voor deelname aan de bachelorthese verloopt in twee stappen:

Aanmelden bij de bachelorthesecoördinator Psychologie
Ruim voor de start van elk semester stuurt de coördinator van de Bachelorthese een mail naar de studenten die mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan het eerstvolgende thesetraject. Ben je geïnteresseerd in deelname, meld je dan aan via een reply op deze mail, onder vermelding van:

 • Naam en studentnummer
 • Voor welke specialisatie je je bachelorthese wilt uitvoeren:
  •  Conflict, Risico en Veiligheid (CRV);
  •  Instructie, Leren en Ontwikkeling (ILO);
  •  Human Factors en Engineering (HFE);
  •  Gezondheidspsychologie (GP);
  •  Onderzoeksmethodologie, Meten en Data-analyse (OMD);
  •  Positieve Psychologie en Technologie (PPT).

Let op: wanneer je op het moment van aanmelden nog niet aan de voorkenniseisen voldoet, maar voor de start van de bachelorthese nog wel aan de eisen kunt voldoen door de laatste B1/B2 onderdelen af te ronden, dan dien je dit op tijd te melden bij de Bachelorthesecoördinator Psychologie én de bachelor studieadviseur.

Aanmelden voor een opdracht bij de themacoördinator
Op www.utwente.nl/psy/afstudeerweb worden enkele weken voor de start van een nieuw bachelorthesetraject per specialisatie de opdrachten geplaatst die beschikbaar zijn voor de studenten die gaan deelnemen. Je kunt ca. 2 weken voor de start aan de themacoördinator van de specialisatie van jouw voorkeur jouw “top 3” - 3 opdrachten die jouw speciale belangstelling hebben – doorgeven.

Let op: mocht je zelf een (haalbaar) idee hebben voor een afstudeeropdracht en kun je goed zelfstandig werken, neem dan tijdig – zeker 3 maanden voor de start van het semester waarin je de these wilt gaan doen – contact op met de themacoördinator van de specialisatie van jouw voorkeur. Deze kan aangeven in hoeverre er mogelijkheden zijn om een eigen idee voor een opdracht in te brengen en zal, als die mogelijkheden er zijn, de voorwaarden en verdere gang van zaken met je bespreken.

2. Afspraak met je begeleider
Vlak voor de startdatum van de bachelorthese krijg je een opdracht toegewezen. De themacoördinator laat je weten wie je begeleider wordt. Neem zo snel mogelijk contact met hem/haar op voor een eerste afspraak.

3. Start en uitvoering onderzoeksactiviteiten (Activiteitenoverzicht bachelorthese)
Voor studenten en docenten is een activiteitenoverzicht (richtlijn) beschikbaar waarin de verschillende activiteiten voor de bachelorthese zijn opgenomen. Dit overzicht staat ook op de Bachelorthese Blackboard site waar je voor wordt ingeschreven. In het overzicht vind je onder andere een schema van de gesprekken die je organiseert met jouw begeleider(s). Deze gesprekken organiseer je zelf. In het overzicht vind je ook belangrijke voortgangs- en inlevermomenten en vind je de datum van presenteren. Zorg ervoor dat je dit tijdig met je begeleider bespreekt en eventueel van te voren al afspraken maakt.
Zodra je met jouw begeleider(s) de opdracht hebt vastgesteld dien je (in overleg met jouw begeleider) voor jouw onderzoek een verzoek in te dienen bij de Ethische Commissie (via de webapplicatie). Je kunt pas starten met de dataverzameling als jouw verzoek is goedgekeurd.

Meer algemene informatie over het uitvoeren van het onderzoek en handige tips vind je via de volgende links:

4. Registratie in Mobility Online en inleveren van het ondertekende "Application form"
Een belangrijk onderdeel van het activiteitenoverzicht is de registratie van de opdracht in Mobility Online en het inleveren - na ondertekening door de eerste begeleider - van het "Application form". Als de opdracht en de begeleiding vaststaan, registreer je de opdracht in Mobility Online via de "Graduation - standard pipeline" en vul je de gevraagde gegevens in. Vervolgens kan je na inloggen in Mobility Online het "Application form" downloaden en uitprinten en laat je het geprinte formulier ondertekenen door je eerste begeleider. Maak een kopie van het ondertekende "Application form" voor jezelf en je begeleiders en lever tenslotte - binnen 6 weken na de start van de bachelorthese - het origineel in bij BOZ (Anneke Laarhuis, kamer H436 in Citadel). 

5. Uploaden groenlichtversie op de Blackboardsite
De eindversie (Groenlichtversie) die je volgens afspraak inlevert bij je begeleider ter bespreking, moet je ook uploaden op de Blackboardsite van de Bachelorthese, in verband met plagiaatdetectie. Op deze BB-site sta je ingeschreven; zoek daarbij wel onder de kop My Organisations.

6. Afronding bachelorthese / presentatie
Ter afronding van de bachelorthese presenteer je je opdracht voor jouw begeleiders. Deze bachelorthese-presentatie telt mee voor de beoordeling van jouw bachelorthese. Voor de afronding is verder nodig:

 • Als je groen licht hebt gekregen van jouw begeleiders log je in op Mobility Online en breng je zo nodig wijzigingen aan in de eerder door jou ingevoerde gegevens betreffende de titel, de omschrijving en de begeleiding van je afstudeerproject. Als alle gegevens kloppen zet je jouw afstudeerproject op 'finished'.   
 • Uiterlijk op de dag van je presentatie lever je het volgende in:
  a) Verslag digitaal (in .doc en .pdf) via email: BOZ-PSY-CES@utwente.nl
  b) Upload je thesis op (http://essay.utwente.nl). Meer informatie over het uploaden van je thesis vind je op: http://essay.utwente.nl/upload.html Nadat de these is geüpload ontvangen student, de begeleiders en BOZ een automatisch gegenereerde email. De these zal binnen 3 werkdagen beschikbaar zijn in UT Student Theses en wordt aan jouw dossier in het UT archief gekoppeld.
  In de periode dat je je jouw bachelor afrondt ontvang je een e-mail (in jouw student mail) met het verzoek om een korte evaluatie vragenlijst over de bachelorthese en jouw indruk van het totale bachelorprogramma in te vullen. Vul deze vragenlijst graag in, zodat we inzicht krijgen in jouw ervaringen als student en de sterke en verbeterpunten van de these en ons programma.  

Let op: jouw cijfer wordt pas geregistreerd als je de thesis hebt ingeleverd bij BOZ en hebt geüpload.

7. Beoordeling
De bachelorthese wordt beoordeeld op 6 onderdelen met behulp van twee formulieren. De afstudeerbegeleiders beoordelen elk onderdeel met een score (max 100), waarbij elk onderdeel minimaal voldoende moet zijn (min score 55) om de bachelorthese succesvol af te ronden.

De betekenis van de scores is als volgt:

Beoordelingsscore

Cijfer

Betekenis

≤ 54

< 6

onvoldoende; thesis komt niet tegemoet aan wat verwacht kan worden

55-64

   6

voldoende; thesis komt tegemoet aan wat verwacht kan worden

65-74

   7

thesis komt ruim voldoende tegemoet aan wat verwacht kan worden

75-84

   8

goede thesis

85-94

   9

zeer goede thesis

95-10

  10

uitmuntend, uitzonderlijk goede thesis

Beoordelingsformulier 1 bachelorthese onderdeel 1-5 * Afstudeerbegeleiders vullen het PDF formulier digitaal in (incl. toelichting) voorafgaand aan de presentatie, en printen en ondertekenen het ingevulde formulier in 3-voud (één voor BOZ, één voor student, één voor (1e) begeleider). Beide begeleiders ondertekenen het formulier (x3).

Beoordelingsformulier 2 bachelorthese onderdeel 6 (presentatie) De begeleider(s) vullen het doordrukformulier tijdens/na de presentatie in, berekenen het cijfer en één van de begeleiders ondertekent het formulier: wit formulier voor BOZ, roze formulier voor student, geel voor eigen administratie begeleider. Het doordrukformulier wordt aangeleverd door BOZ op de dag van de presentatie. De begeleider die als eerste aan de beurt is in de zaal op de presentatiedag ontvangt van tevoren alle formulieren voor die dag van BOZ en legt deze klaar in de zaal.
* Als er problemen zijn met de invulvelden van Beoordelingsformulier 1, dan eerst formulier downloaden en opslaan en vanuit eigen directory openen en invullen.

8. Aanmelding diploma-uitreiking
Als je je bachelor volledig hebt afgerond dan meld je je aan voor de diploma uitreiking. Uiterlijk 6 weken voor de diploma-uitreiking lever je daarvoor bij BOZ het aanmeldingsformulier bachelordiploma in.