PSY graduation web

Dutch

De themacoördinatoren hebben als taak om het afstuderen en het onderwijs binnen een specialisatie te coördineren. Voordat je contact opneemt met een themacoördinator is het belangrijk dat je zelf eerst op het 'afstudeerweb' alle relevante informatie over de bachelor- of masterthese hebt gelezen. Bekijk daarvoor ‘regels en richtlijnen bachelor/masterthese’ en het STAPPENPLAN. Mocht je na het lezen van de informatie inhoudelijke vragen hebben over het afstuderen binnen een thema of afstudeeropdrachten dan kun je contact opnemen met de betreffende themacoördinator. Voor algemene vragen moet je terecht bij de studieadviseurs

English

The theme coordinators have the task to coordinate the graduation and education within one specialization/track. Before contacting a theme coordinator, it is important that you first read all relevant information about the bachelor’s or master’s thesis on the 'afstudeerweb' , such as the rules and guidelines for the thesis and the step-by-step plan. If, after reading the information, you have specific questions about graduation within a specialization or thesis projects you can contact the relevant theme coordinator. For general questions, you should contact the study counsellors.

Theme coordinators Bachelor

Human Factors & Engineering Psychologie
L. David, l.david@utwente.nl

Conflict, Risico en Veiligheid
dr. J.M. Gutteling, j.m.gutteling@utwente.nl

Positieve Psychologie en Technologie
A.M. Sools a.m.sools@utwente.nl

Gezondheidspsychologie & technologie
dr. E. Taal, e.taal@utwente.nl

Instructie. Leren en Ontwikkeling
dr. H. van der Meij, h.vandermeij@utwente.nl

Onderzoeksmethodologie, Meten en Data-analysis
dr.ir. G.J.A. Fox, g.j.a.fox@utwente.nl

Theme coordinators Master

Human Factors & Engineering Psychologie
L. David, l.david@utwente.nl

Conflict, Risico en Veiligheid
dr. S. Zebel, s.zebel@utwente.nl

Positieve Psychologie en Technologie
M. Radstaak, m.radstaak@utwente.nl

Health Psychology & Technology
dr. C.H.C. Drossaert, c.h.c.drossaert@utwente.nl

Learning Sciences
dr. H. van der Meij, h.vandermeij@utwente.nl