Activiteitenoverzicht bachelorthese start september 2017

Activiteitenoverzicht PSY bachelorthese Semester 1, start september 2017

Week*

Datum

Activiteiten onderzoek

35

28 aug. t/m 1 sept.

Toedelen van de onderwerpen aan de studenten door de themacoördinatoren

36

5 september

Introductiecollege bachelorthese 1e semester 2017-2018

36, 37

6 t/m 13 sept.

Gesprek 1: Eerste gesprek over inhoud van het onderzoek, bespreken literatuur, doelgroep en mogelijke meetinstrumenten

38

18 t/m 22 sept.

Inleveren globale opzet van de Inleiding

39

25 t/m 29 sept.

Gesprek 2: Bespreken: globale opzet van de Inleiding, literatuuronderzoek en opstellen van hypothesen of vraagstelling

40

2 t/m 6 oktober

Inleveren INLEIDING en onderzoeksopzet en –planning, incl. hypothesen

41

9 t/m 13 oktober

Gesprek 3: Bespreken met 1e en 2e begeleider: feedback Inleiding, feedback hypothesen, bespreken onderzoeksopzet (vragenlijsten, doelgroep, etc.);                                                                                                 - incl. ethische toetsing
Vanaf gesprek 3: Opstellen en tekenen thesecontract (inleveren uiterlijk 4 november 2016 bij BOZ; zie Afstudeerweb)

42

vanaf 16 oktober 

Start dataverzameling

44

3 november

Deadline inleveren thesecontract bij BOZ

46

13 t/m 19 nov.

Inleveren METHODE en voorstel voor data-analyse

47

20 t/m 24 nov. 

Gesprek 4: Bespreken: voortgang dataverzameling, feedback Methode, data-analyse, weergave resultaten in verslag en aanzet tot conclusies

48

27 nov. t/m 1 dec.

Inleveren RESULTATEN

49

4 t/m 8 december

Gesprek 5: Bespreken: feedback op Resultaten en analyse. Voorbereiden schrijven discussie

50

11 t/m 15 dec.

Inleveren CONCEPTVERSLAG, inclusief eerste versie DISCUSSIE

51

18 t/m 22 dec.

Gesprek 6: Feedback 1e en 2e begeleider op Conceptverslag en Discussie

52, 1

25 dec. – 5 januari

Vakantie

3

15 januari


                   Uiterlijk 19 januari

  • Inleveren GROENLICHT-VERSIE BACHELORTHESE volgens afspraak met begeleider.
  • Uploaden zelfde versie, digitaal op BB-site ivm plagiaatdetectie

Gesprek 7: Groen-lichtgesprek met 1e begeleider: wel/niet toestemming om bachelorthese te mogen presenteren. Begeleider geeft wel/niet groen licht door aan BOZ
Indien geen groen licht, zie hieronder

4

26 januariPresentatie bachelorthese. De begeleiders geven het cijfer voor de bachelorthese en de beoordelingsformulieren door aan BOZ

Inleveren (digitaal in Word en pdf) scriptie bij BOZ + uploaden these naar de bibliotheek + inleveren ingevuld papieren evaluatieformulier bij secretariaat (zie: Afstudeerweb --> Stappenplan onder stap 6)
Herkansing: bij onvoldoende beoordeling tijdens groen-lichtgesprek in week 3

4

22 t/m 26 januari

Gesprek 8: Aanpak herkansing in het licht van feedback op groenlicht-versie van het verslag (indien nodig/gewenst)

7

12 februari

Inleveren HERKANSING GROENLICHT-VERSIE BACHELORTHESE

7

Uiterlijk 16 februari

Gesprek 9: Groen-lichtgesprek: wel/niet toestemming om bachelorthese te mogen presenteren. Begeleider geeft wel/niet groen licht door aan BOZ.

8

23 februari 

Presentatie bachelorthese (cijfer voor de herkansing is maximaal een 6).
Begeleiders geven het cijfer voor de bachelorthese + beoordelings-formulierendoor aan BOZ.
Inleveren (digitaal in Word en pdf) scriptie bij BOZ + uploaden these naar de bibliotheek + inleveren ingevuld papieren evaluatieformulier bij secretariaat (zie: Afstudeerweb--> Stappenplan onder stap 6).

* Kalenderweek