Activiteitenoverzicht bachelorthese start februari 2017

Activiteitenoverzicht PSY bachelorthese Sem. 2, start februari 2017

Week*

Datum

Activiteiten onderzoek

5

30 jan. t/m 3 febr.

Toedelen van de onderwerpen aan de studenten door de themacoördinatoren

6

7 februari

Introductiecollege bachelorthese 2e semester 2015-2016

6,7

6 t/m 15 februari

Gesprek 1: Eerste gesprek over inhoud van het onderzoek, bespreken literatuur, doelgroep en mogelijke meetinstrumenten.

8

voorjaarsvakantie


9

27 februari t/m 3 maart

Inleveren globale opzet van inleiding.

10

7 t/m 10 maart

Gesprek 2: Bespreken: globale opzet van de inleiding, literatuuronderzoek en opstellen van hypothesen of vraagstelling.

11

13 t/m 17 maart

Inleveren Inleiding en onderzoeksopzet en –planning, incl. hypothesen.

12

20 t/m 23 maart

Gesprek 3: Bespreken met 1e en 2e begeleider: feedback inleiding, feedback hypothesen, bespreken onderzoeksopzet (vragenlijsten, doelgroep, etc.) incl. ethische toetsing

Vanaf gesprek 3: Opstellen en tekenen thesecontract (inleveren vóór 19 april 2017 bij BOZ; zie Afstudeerweb).

13

vanaf 27 maart

Start dataverzameling.

16

19 april

Deadline inleveren thesecontract bij BOZ

17

24 t/m 28 april

Inleveren Methode en voorstel voor data-analyse.

18

1 mei t/m 4 mei

Gesprek 4: Bespreken: voortgang dataverzameling, feedback Methode, data-analyse, weergave resultaten in verslag en aanzet tot conclusies.

20

15 t/m 19 mei

Inleveren conceptverslag Resultaten.

21

22 t/m 24 mei

Gesprek 5: Bespreken: feedback op Resultaten, en analyse. Voorbereiden schrijven discussie.

22

29 mei t/m 3 juni

Inleveren Conceptverslag, inclusief eerste versie Discussie

23

6 t/m 9 juni

Gesprek 6: Feedback 1e en 2e begeleider op Conceptverslag en Discussie.

25

19 juni


Uiterlijk 23 juni

  • Inleveren groenlicht-versie Bachelorthese volgens afspraak met begeleider.
  • Uploaden zelfde versie, digitaal op BB-site ivm plagiaatdetectie

Gesprek 7: Groen-lichtgesprek met 1e begeleider: wel/niet toestemming om bachelorthese te mogen presenteren. Begeleider geeft wel/niet groen licht door aan BOZ.

Indien geen groen licht, zie hieronder.

26

28, 29 of 30 juniPresentatie bachelorthese. De begeleiders geven het cijfer voor de bachelorthese en de beoordelingsformulieren door aan BOZ.

Inleveren (digitaal in Word en pdf) scriptie bij BOZ + uploaden these naar de bibliotheek + inleveren ingevuld papieren evaluatieformulier bij secretariaat (zie: Afstudeerweb à Stappenplan onder stap 6).Herkansing: bij onvoldoende beoordeling tijdens groen-lichtgesprek in week 25

26

26 t/m 30 juni

Gesprek 8: Aanpak herkansing in het licht van feedback op groenlicht-versie verslag (indien nodig/gewenst)

30

28 juli

Inleveren herkansing eindversie Bachelorthese

33

Uiterlijk 15 augustus

Gesprek 9: Groen-lichtgesprek: wel/niet toestemming om bachelorthese te mogen presenteren. Begeleider geeft wel/niet groen licht door aan BOZ.

33

18 augustus

Presentatie bachelorthese (cijfer voor de herkansing is maximaal een 6).
Begeleiders geven het cijfer voor de bachelorthese + beoordelings-formulierendoor aan BOZ.
Inleveren (digitaal in Word en pdf) scriptie bij BOZ + uploaden these naar de bibliotheek + inleveren ingevuld papieren evaluatieformulier bij secretariaat (zie: Afstudeerweb à Stappenplan onder stap 6).

* Kalenderweek