Bachelor (in Dutch)

Bachelor (in Dutch)

Activiteitenoverzicht PSY bachelorthese Semester 1, start september 2016

Week*

Datum

Activiteiten onderzoek

35,36

29 aug. t/m 5 sept.

Toedelen van de onderwerpen aan de studenten door de themacoördinatoren

36

6 september

Introductiecollege bachelorthese 1e semester 2016-2017

36, 37

7 t/m 14 september

Gesprek 1: Eerste gesprek over inhoud van het onderzoek, bespreken literatuur, doelgroep en mogelijke meetinstrumenten

38

19 t/m 23 september

Inleveren globale opzet van inleiding

39

26 t/m 30 september

Gesprek 2: Bespreken: globale opzet van de inleiding, literatuuronderzoek en opstellen van hypothesen of vraagstelling

40

3 t/m 7 oktober

Inleveren Inleiding en onderzoeksopzet en –planning, incl. hypothesen

41

10 t/m 14 oktober

Gesprek 3: Bespreken met 1e en 2e begeleider: feedback Inleiding, feedback hypothesen, bespreken onderzoeksopzet (vragenlijsten, doelgroep, etc.) incl. ethische toetsing
Vanaf gesprek 3: Opstellen en tekenen thesecontract (inleveren uiterlijk 4 november 2016 bij BOZ; zie Afstudeerweb)

42

vanaf 17 september

Start dataverzameling

44

4 november

Deadline inleveren thesecontract bij BOZ

46

14 t/m 18 november

Inleveren Methode en voorstel voor data-analyse

47

21 t/m 25 november

Gesprek 4: Bespreken: voortgang dataverzameling, feedback Methode, data-analyse, weergave resultaten in verslag en aanzet tot conclusies

48

28 nov. t/m 2 dec.

Inleveren conceptverslag Resultaten

49

5 t/m 9 december

Gesprek 5: Bespreken: feedback op Resultaten en analyse. Voorbereiden schrijven discussie

50

12 t/m 16 december

Inleveren Conceptverslag, inclusief eerste versie Discussie

51

19 t/m 23 december

Gesprek 6: Feedback 1e en 2e begeleider op conceptverslag en Discussie

52, 1

26 december – 6 januari

Vakantie

3

16 januari


Uiterlijk 20 januari

  • Inleveren groenlicht-versie Bachelorthese volgens afspraak met begeleider.
  • Uploaden zelfde versie, digitaal op BB-site ivm plagiaatdetectie

Gesprek 7: Groen-lichtgesprek met 1e begeleider: wel/niet toestemming om bachelorthese te mogen presenteren. Begeleider geeft wel/niet groen licht door aan BOZ
Indien geen groen licht, zie hieronder

4

27 januariPresentatie bachelorthese. De begeleiders geven het cijfer voor de bachelorthese en de beoordelingsformulieren door aan BOZ

Inleveren (digitaal in Word en pdf) scriptie bij BOZ + uploaden these naar de bibliotheek + inleveren ingevuld papieren evaluatieformulier bij secretariaat (zie: Afstudeerweb à Stappenplan onder stap 6)Herkansing: bij onvoldoende beoordeling tijdens groen-lichtgesprek in week 3

4

23 t/m 27 januari

Gesprek 8: Aanpak herkansing in het licht van feedback op groenlicht-versie van het verslag (indien nodig/gewenst)

7

13 februari

Inleveren herkansing eindversie Bachelorthese

7

Uiterlijk 17 februari

Gesprek 9: Groen-lichtgesprek: wel/niet toestemming om bachelorthese te mogen presenteren. Begeleider geeft wel/niet groen licht door aan BOZ.

8

20 t/m 24 februari

Vakantie

9

3 maart of 28/29 februari (dan zelf regelen met docent)

Presentatie bachelorthese (cijfer voor de herkansing is maximaal een 6).

Begeleiders geven het cijfer voor de bachelorthese + beoordelings-formulierendoor aan BOZ.

Inleveren (digitaal in Word en pdf) scriptie bij BOZ + uploaden these naar de bibliotheek + inleveren ingevuld papieren evaluatieformulier bij secretariaat (zie: Afstudeerweb à Stappenplan onder stap 6 voor nadere informatie).

* Kalenderweek