Bachelor (in Dutch)

Bachelor (in Dutch)

Het kenmerkende profiel van pas afgestudeerde bachelors in de psychologie wordt beschreven in de volgende punten:

  • De bachelor psychologie studenten beschikken over ontwerp- en onderzoekscompetenties die hen kwalificeren voor het voortzetten van de studie in de masteropleiding psychologie.
  • De bachelor en de master psychologie studenten worden opgeleid voor het op academisch niveau verrichten van onderzoek naar en ontwikkelen van oplossingen voor psychologische problemen, gebruikmakend van theoretische en empirische evidentie.
  • De bachelor psychologie heeft aandacht voor kennis en voor de basisprocessen die kennis tot een over te dragen, te communiceren, te benutten en te genereren product maken, in een culturele, sociale, technologische en ruimtelijke omgeving die de basisprocessen beïnvloeden en vormgeven.
  • Naast en in combinatie met het zelf verrichten van ontwerp- en onderzoeksactiviteiten beschikken bachelors in de psychologie ook over vaardigheden die het voor hen mogelijk maken op te treden als adviseur, al zal in het algemeen enige jaren praktijkervaring nodig zijn om die rol ten volle te kunnen uitoefenen.

Kenmerkend voor de bacheloropleiding is dat de studenten een brede academische vorming doormaken waarbij naast de psychologie elke student zich via een minor ook heeft verdiept in een andere richting dan de eigen richting. Op basis van een brede wetenschappelijke oriëntatie wordt een creatief abstractievermogen ontwikkeld dat zich leent voor het ontplooien van initiatieven en het vertonen van professioneel leiderschap in nieuwe en onbekende situaties.