See Browse projects

Citizen Science Pilot Grondwater peilen / Measuring Groundwater

DesignLab

Project information

Headerfoto: Reinier van Willigen, Tubantia.

In Enschede start een nieuwe benadering van de grondwaterproblematiek: bewoners gaan zelf hun grondwaterstand meten. Dit in het kader van de Citizen Science-pilot Grondwater peilen, gecoördineerd door DesignLab Universiteit Twente. De eerste peilbuizen gingen eind oktober 2018 bij elf huishoudens de grond in. In april 2019 is de pilot afgerond: op deze pagina is het verloop van het project terug te lezen. 

WAAROM DIT PROJECT?  

Al langer kampt Enschede met een hoog grondwaterpeil. Tegelijk komen er meldingen van natte kelders uit verschillende plekken in de stad. Tot nu toe is het verband hiertussen niet duidelijk, en zijn oplossingen beperkt gebleven. In dit nieuwe project geven slimme sensoren in de peilbuizen via het ‘Internet der Dingen’ direct inzicht in de grondwaterstand van de bewuste Enschedese kavels.

Deelnemers kunnen de waterstand zelf direct inzien via smartphone en tablet, en wisselen hun ervaringen uit met elkaar én de projectpartners tijdens drie bijeenkomsten. Ook staat een publieke afsluiting op de planning begin 2019, om ook andere geïnteresseerden mee te nemen in de projectresultaten.

Vriendelijke groet namens het projectteam. V.l.n.r.: Patrick Spijker (gemeente Enschede), Jeroen van Ingen (Things Network Twente), John Klaver (VRM), Rient Heerink (UT), Anne Dijkstra (UT) en Maya van den Berg (UT). Op de foto ontbreekt Timothy Sealy (Things Network Twente/Saxion).

Projectpartners

Universiteit Twente, gemeente Enschede, Saxion Hogeschool, VRM Levellog, Things Network Twente en Twente47. DesignLab (onderdeel van Universiteit Twente) coördineert. Twente47 maakt het project mede financieel mogelijk. 

Want to participate in this project?
Research and analysisSocial responsibilityContinuous learningEntrepreneurialDesigningCollaborationCustomer focusHigh Tech, Human Touch

My project updates

15 Apr 2019

Terugblik afsluiting pilot Samen grondwater peilen


Op 11 april sloten projectpartners én deelnemende bewoners samen de pilotfase af met een bijeenkomst in DesignLab. Aanwezigen ontvingen een boekje met de highlights & aanbevelingen van de pilot. In korte praatjes van projectpartners en bewoners zijn de technische realisatie, het deelnemersperspectief en de resultaten van het onderzoek toegelicht.

Tijdens de pilot is een bestaande grondwatersensor (de Levellog) uitgerust met een zelfontwikkelde communicatiemodule, zodat meetdata direct in te zien was door bewoners. Jeroen van Ingen van Things Network Twente (TTN) legde uit dat het ontwikkelen een meer tijdrovendere klus was dan van tevoren verwacht. Hij was tegelijkertijd blij dat nu alle sensoren meten, en dat TTN het meten blijft ondersteunen. “Als er zoveel enthousiasme en belangstelling voor is, moet je daar mee aan de slag,” vulde Robert Slager (Twente47) aan.

Ook bewoners kwamen aan het woord: deelneemster Lisette Pruim heeft al 20 jaar last van het grondwater en is blij dat ze nu kan meten. Samen met andere “peilers” wil ze graag blijven doormeten en oplossingen vinden.

Onderzoeksrapport


UT-onderzoekster Anne Dijkstra lichtte tot slot haar onderzoek toe, over het draagvlak voor zelfmeten in Enschede. In haar rapportage beveelt ze aan om te blijven 1) werken aan een community waarin deelnemers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en 2) zoeken naar een actieve rol voor alle partijen om concrete maatregelen te kunnen nemen.

Met deze eindpresentatie is de pilot afgerond. DesignLab en de onderzoekers kijken terug op een enthousiasmerende pilot, die mocht rekenen op veel belangstelling van bewoners en media. We wensen TTN en VRM succes bij het vervolg, en bedanken bewoners - en jullie als lezers - voor de betrokkenheid!

DOWNLOADS

HET VERVOLG: MEER LEZEN

2 Apr 2019

Eindpresentatie pilot Samen grondwater peilen: 11 april

Op donderdag 11 april 2019 vindt de eindpresentatie van de pilot Samen grondwater peilen plaats bij DesignLab Universiteit Twente.

Het projectteam en deelnemers delen hier de uitkomsten én de ervaringen met het zelfmeten. Aanwezigen ontvangen daarnaast een boekje met de highlights en aanbevelingen van de pilot.

We nodigen geïnteresseerden van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Registreren is niet nodig.

Details bijeenkomst


Datum

Donderdag 11 april 2019

Tijd

17:00 - 18:00 uur

Locatie

DesignLab Universiteit Twente

Route & parkeren

volg de online aanwijzingen.
Parkeren op P3

 We zien uit naar jullie komst!

8 Feb 2019

Vorderingen en doorpeilen

De meeste deelnemers zijn druk aan het meten.

Het interpreteren van de data verloopt niet voor iedereen even makkelijk. Timothy (Saxion en The Things Netwerk Twente) licht toe: “Tijdens de pilot bleek het tijdrovender dan gedacht om alle peilmodules goed werkend te krijgen, de gewenste accuduur te realiseren en het meetdashboard via een webomgeving op orde te krijgen.”

Aan het probleem met de peilmodules en de accu wordt gewerkt. Het probleem met het inzien van de gegevens lost The Things Network (TTN) op met de introductie van een nieuwe webomgeving.

Vervolg op pilot

Genoeg te doen dus, maar de pilot loopt binnenkort af. De onderzoeksfase – waar Universiteit Twente (DesignLab en onderzoekers van de vakgroep Communicatiewetenschappen) betrokken bij was – wordt begin maart afgesloten. Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst in januari is daarom vooral doorgepraat over de vraag ‘hoe nu verder?’.

Ten eerste kunnen deelnemers aansluiten bij de TTN Community. TTN wil blijven ondersteunen in het ontwikkelen en verfijnen van de software, en bij de interpretatie van de meetgegevens.

Een tweede manier van opvolging is studenten om hulp vragen bij verdere analyses. Bij Saxion gaat het dan om bijvoorbeeld bouwkundestudenten, die per huis de overlast en mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken. Enkele pilotdeelnemers gaven aan graag mee te denken over de projectmogelijkheden voor studenten.

De deelnemers willen in ieder geval graag onderling contact houden en ervaringen uitwisselen. We spreken af dat we als projectgroep en bewoners in mei 2019 weer samenkomen om de data te interpreteren die tot dan toe is verzameld.

Resultaten

Niet alleen onder de deelnemers vindt onderzoek plaats. De projectgroep verwerkt op dit moment ook resultaten van een enquête van het EnschedePanel. Zo’n 1.000 Enschedeërs vulden een vragenlijst in over grondwateroverlast, en over in hoeverre zelfmeten kan bijdragen aan een oplossing.

De pilotresultaten – met de aanpak en uitslagen van de enquête - bundelt de projectgroep in een boekje. Dat verschijnt later dit jaar op de projectpagina van Samen Grondwater Peilen.

15 Jan 2019

Update Samen Grondwaterpeilen

Wat weten we over het grondwater in Enschede?
Bij de tweede bijeenkomst van de pilot waren we – op twee griepgevallen na - voltallig.

Hydroloog Christiaan van der Tol vertelde over het grondwater in Enschede, en wat er bekend is over de ondergrond, en hoe grondwater zich beweegt. Ook lichte hij de voor- en nadelen van drainage toe. Het werd helemaal interessant toen hij vertelde ook zelf last te hebben van hoog grondwater. Er kwamen heel wat vragen over.

De eerste meetgegevens
Ook is er samen naar de eerste metingen gekeken. De informatie uit de eerste meetgegevens zijn betekent voor elke plek net wat anders, om dat elke situatie uniek is. Iedereen heeft net wat andere maatregelen nodig, en de meetgegevens kunnen helpen bij het bepalen wat per huishouden de meest effectieve maatregel is.


19 Dec 2018

Toelichting IoT-toepassing project

Velen van jullie gaven per mail aan graag wat meer te horen over de IoT-toepassing binnen het project. Bij dezen!

Binnen de pilot ontwikkelen we een IoT-toepassing waarmee burgers in Enschede zelf het grondwaterpeil kunnen meten.

laagdrempelige meetmodule

De IoT-toepassing bestaat uit een meetmodule in een bestaande sensor van het bedrijf VRM én een communicatieomgeving (website en app). Zo krijgt de gebruiker makkelijker inzicht in de data die de eigen sensor genereert.

Door deze communicatieomgeving zo laagdrempelig mogelijk te maken en samen met de gebruikers vorm te geven, ontstaat een waardevol product waarmee ook na het project verder ontwikkeld kan worden. Door inzicht in de eigen data te krijgen, kan de gebruiker bijvoorbeeld onderzoeken hoe effectief een “waterwerende” of juist “waterbergende” maatregel is.

Open source

The Things Network Twente ontwikkelt de IoT-toepassing. Dit is een groep actieve burgers die samen meten en data op een toegankelijke wijze beschikbaar willen maken. Allemaal om open innovatie te bevorderen.

De ontwikkelde toepassingen zijn open source. Voor het versturen van data wordt het open netwerk van The Things Network gebruikt (zie afbeelding hierboven). Een belangrijke drijfveer is om ook minder technische onderlegde mensen te betrekken bij het meten.

De pilot wordt ondersteund door de stichting Twente47, en meegefinancierd door de provincie Overijssel.

26 Nov 2018

Volop aandacht voor Samen grondwater peilen

Het Citizen Science-project ‘Samen grondwater peilen’ staat volop in de (media)schijnwerpers. RTV Oost, Tubantia, 1Enschede en Huis-aan-Huis Enschede besteedden al aandacht aan het project. Lees, kijk en beluister de impressie van redacteuren die aanwezig waren bij de plaatsing van de eerste slimme sensor:

Pilotproject vol

Door de persaandacht meldden diverse mensen uit Enschede zich aan voor deelname en/of projectupdates. De pilot zat al vol, maar via een mailinglijst (en deze projectagina) houden we deze geïnteresseerden op de hoogte.

publiek eindevenement

Begin 2019 organiseren we een publiek eindevenement bij DesignLab Universiteit Twente. Daar komt u meer te weten over de projectresultaten, en kunnen we in gesprek gaan over de opvolging.

Houd deze pagina in de gaten!

7 Nov 2018

Eerste persbericht de deur uit

De peilbuizen zijn de grond in, en het eerste persbericht ging vandaag de deur uit richting lokale, regionale en nationale media. 

In het persbericht vertellen we meer over het doel van dit project. Je kunt het terugvinden op de website van Universiteit Twente: 

1 Nov 2018

Kick-off met bewoners Enschede

Op 1 november kwamen deelnemende bewoners en de projectpartners samen bij de CeeCee Community voor een kick-off van het project 'Grondwater peilen' in Enschede. Binnenkort meer informatie - blijf via deze pagina op de hoogte!