Overgangsregeling Management, Economics and Law track van Public Administration

Public Administration

per 1-9-2008

Zoals bekend vinden er diverse veranderingen plaats in de master Public Administration. Eén daarvan is het vervangen van de track Management, Economics and Law voor de track Recht en Bestuur.

Voor bestaande studenten Management, Economics and Law gelden de volgende overgangsmaatregelen.

Met “vakken” bedoelen we hierbij de vakken van de track, los van de master thesis en het bij de thesis behorende M&T vak. Het gaat dan dus om 6 vakken van 5 EC elk.

 1. We raden je aan over te stappen op Recht en Bestuur als je nog drie vakken of meer moet halen. Als je overstapt gelden de volgende regels:
  1. Als je Rechtseconomie (176307) hebt behaald hoef je het vak Recht en Regulering (410110) niet meer te behalen om te voldoen aan de eisen van Recht en Bestuur.
  2. Als je Juridisch Management (176305) hebt behaald hoef je het vak Handhaving en Bescherming (410111) niet meer te behalen om te voldoen aan de eisen van Recht en Bestuur.
  3. Als je het vak Maatschappij en Mededinging (176315) hebt behaald hoef je het keuzevak 1: Sturing niet meer te behalen om te voldoen aan de eisen van Recht en Bestuur.
  4. Als je Onderneming en Overheid (411009) of Publiek-private Samenwerking (176306) hebt behaald hoef je het vak Organisatie en Recht (410112) niet meer te behalen om te voldoen aan de eisen van Recht en Bestuur.
  5. Als je het vak Organisatie en Strategie (186461) hebt behaald hoef je het keuzevak 2: Ordening niet meer te behalen om te voldoen aan de eisen van Recht en Bestuur.
 2. Als je nog één of twee vakken moet halen (los van de master thesis en het bijbehorende M&T vak) gelden de volgende mogelijkheden per vak:
  1. Organisatie & Strategie (186461) wordt aangeboden als vak binnen de opleiding IEM. Je kunt dit vak dus nog volgen en behalen.
  2. Voor Onderneming en Overheid (411009) of (voorheen) Publiek-Private Samenwerking (176306) kun je in overleg met de docent nog aan de verplichtingen voldoen in de vorm van een werkstuk. Dit dient dan voldoende te worden beoordeeld in het academisch jaar 2008/2009. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  3. Voor Maatschappij en Mededinging (176315) kun je in overleg met de docent nog aan de verplichtingen voldoen in de vorm van een werkstuk. Dit dient dan voldoende te worden beoordeeld in het academisch jaar 2008/2009. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  4. Voor het vak Rechtseconomie (176307) kun je nog tentamen doen aan het einde van kwartiel 1 en hertentamen aan het einde van kwartiel 2. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  5. Voor het vak Juridisch Management (176305) kun je nog tentamen doen aan het einde van kwartiel 1 en hertentamen aan het einde van kwartiel 2. Daarna vervalt deze mogelijkheid. Maar het nieuwe vak Handhaving en Bescherming (410111) lijkt sterk op dit vak. Je mag in plaats van Juridisch Management dan ook Handhaving en Bescherming volgen.
  6. Het vak Overheid en Markt (176309) blijft onder dezelfde naam bestaan. Er zullen wel wat wijzigingen optreden. Je kun nog tentamen doen aan het einde van kwartiel 2 en hertentamen aan het einde van kwartiel 3 in de 2007/2008 versie. Maar je mag ook het nieuwe vak volgen, geprogrammeerd in kwartiel 3.
 3. Het vak Onderzoeksvaardigheden MEL (176316) wordt per 1-9-2008 vervangen door het vak Methodology for Public Administration (411904). Dit geldt ook voor degenen die de MEL afmaken.
 4. Als je twijfelt over overstappen (zie 1) of de Mel afronden (zie 2), kun je het beste contact opnemen met een studieadviseur.
 5. Als bovenstaande regeling zorgt voor een substantiële studievertraging terwijl je masterthesis al bijna is afgerond, zorgen we voor individuele oplossingen. Je kunt de studieadviseur of de onderwijscoördinator dan om hulp vragen bij je verzoek aan de examencommissie.