See Master Programme PA

Doorstuderen voor Leraar Maatschappijleer?

Beste Bestuurskunde / European Studies studenten

Wel eens gedacht om je eerstegraads lesbevoegdheid te halen in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen? Volg dan de eenjarige masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en krijg – doordat deze masteropleiding door de overheid wordt bekostigd – één jaar extra studiefinanciering!

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Het vak Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen heeft een bijzondere rol in het curriculum van het voortgezet onderwijs. Immers, het gaat hierbij om politiek onderwijs; over bijdragen aan het vormen van democratisch burgerschap. Jonge mensen leren tijdens dit vak hun mening te vormen over maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politieke participatie van jongeren, democratie, burgerschap en normen en waarden. Vaak zijn dat controversiële vraagstukken, die niet alleen om kennis vragen, maar ook om inzicht in groepsprocessen. Het is de kunst om complexe onderwerpen aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor een jonge doelgroep.

De masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer

Met de masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer verwerf je de eerstegraads lesbevoegdheid Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. De masteropleiding duurt een jaar en wordt voltijds aangeboden. Een deeltijdvariant is mogelijk wanneer je al een baan in het onderwijs hebt of tijdens je studie een baan krijgt aangeboden.

De masteropleiding is een persoonlijke en kleinschalige opleiding waarbij voortdurende afstemming plaatsvindt tussen theorie en praktijk. Een deel van de masteropleiding vindt daarom plaats op stagescholen

Meer informatie

Meer informatie over het onderwijsprogramma, de vakken en de toelating vind je op http://www.utwente.nl/master/lvhom

Uiteraard kun je ook contact opnemen met het Study Information Office

study@utwente.nl, tel. 053 489 5489