See Facts & Figures history

Past years figures: organization (staff & financial)

Personnel

Personnel composition 

WP=scientific staff; OBP=support staff


2012

2013

2014

2015

2016

Persons

WP

1856

1729

1676

1674

1646

OBP

1334

1310

1272

1264

1269

total

3190

3039

2948

2938

2915

FTE

WP

1684

1574

1526

1520

1522

OBP

1130

1113

1078

1071

1088

total

2814

2687

2604

2591

2609

Incoming/outgoing personnel


2012

2013

2014

2015

2016

WP

incoming

305,7

274,9

319,6

357,6

338,0

outgoing

304

381

345,3

352,2

304,3

saldo

1,7

-106,1

-25,7

5,4

33,7

OBP

incoming

71

53

50,2

75

106,2

outgoing

82,6

72,8

73,1

78,4

86,4

saldo

-11,6

-19,8

-22,9

-3,4

19,8

job position personnel


2012

2013

2014

2015

2016

WP

permanent

35%

37%

37%

37%

37%

temporary

65%

63%

63%

64%

63%

OBP

permanent

91%

91%

92%

90%

89%

temporary

9%

9%

8%

10%

11%

employees in Tenure Track positions

2012

2013

2014

2015

2016

Hoogleraar 2

 

3

3

 


Universitair hoofddocent 1


14

18

21

21

Universitair hoofddocent 2

 

26

21

19

19

Universitair docent 1

 

26

32

35

22

Universitair docent 2

 

29

32

22

15

 

 

98

106

97

77

absence

 

2012

2013

2014

2015

2016

Absence percentage 

2,60%

2,70%

2,70%

2,70%

3,14%

Notification frequency

1

1

0,9

0,9

1,01

Average duration of absence (days)

10,1

9,2

11,7

11,1

10,18

Incl. maternity leave:

2012

2013

2014

2015

2016

Absence percentage including maternity leave

3,10%

3,10%

3,10%

3,20%

3,71%

Absence percentage excluding maternity leave

2,60%

2,70%

2,70%

2,70%

3,14%

Average absence frequency

1

1

0,9

0,9

1,03

Average duration of absence (days)

10,1

9,2

11,7

11,1

11,59

Finance

Income (enkelvoudig)

2012

2013

2014

2015

2016

Rijksbijdragen

 

 

 

 


Rijksbijdragen OCenW

182,3

188,6

190,8

193,5

200,1

Totaal Rijksbijdrage

182,3

188,6

190,8

193,5

200,1

 

 

 

 

 


Collegegelden sector WO

18,4

19,2

19,9

21,3

22,1

 

 

 

 

 Baten werk in opdracht van derden:

 

 

 

 


Contractonderwijs

1,4

1,6

1,4

1,6

1,9

Contractonderzoek

75,3

82,5

76,2

73,7

76,6

Overige baten werk in opdracht van derden

14,3

7,7

8,4

7,9

1,6

Totaal baten werk in opdracht van derden

91

91,8

86

83,2

80,1

 

 

 

 

 


Uitsplitsing

 

 

 

 


Contractonderzoek

 

 

 

 


Internationale organisaties

15,5

20,7

21,2

21,3

21,3

Nationale overheden

25,2

25,6

17,8

15,7

12,8

NWO

20,2

20,5

20,3

21,2

25,5

KNAW

0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

Overige non-profit organisaties

5,7

6,2

5,9

5,5

5,8

Bedrijven

8,6

9,3

10,7

9,9

11,1

Totaal contractonderzoek

75,3

82,5

76,2

73,8

76,6

 

 

 

 

 


Overige baten

 

 

 

 


Verhuur

4,6

3,6

3,9

4,1

3,7

Detachering personeel

0,6

1,3

1,2

1,2

1,2

Overige

13,7

14,3

10

9,1

10,6

Totaal overige baten

18,9

19,2

15,1

14,4

15,5Totaal Baten

310,6

318,8

311,8

312,4

317,8

Verdiencapaciteit

41%

40%

38%

36%

37%

Saldo of income and expenses (M€) consolidated

 

2012

2013

2014

2015

2016

Faculteiten

-1,5

-6,8

3

3,6

1,8

Onderzoeksinstituten

-2,1

-1,8

-0,6

-0,3

-2,8

Totaal primair proces

-3,6

-8,6

2,4

3,3

-1,0

Ondersteunende diensten

-1,8

-0,2

-0,6

-0,6

-0,3

Centrale UT-eenheid

1,2

6,3

3,2

3,9

8,0

Gelieerde ondernemingen en minderheidsdeelnemingen

-0,2

0,2

-5,5

0,1

-0,8

totaal resultaat

-4,4

-2,3

-0,5

6,7

5,9

Source: Oracle Financials 31-12

Financial indicators: 

GECONSOLIDEERD

2012

2013

2014

2015

2016

Solvabiliteit 1

         

0,31

         

0,32

         

0,33

         

0,35

0,37

Solvabiliteit 2

         

0,34

         

0,36

         

0,37

         

0,38

0,40

Liquiditeit (current ratio)

         

0,95

         

1,03

         

1,05

         

1,14

1,26

Liquiditeit (quick ratio)

         

0,95

         

1,02

         

1,04

         

1,14

1,26

Rentabiliteit

        

-1,35

        

-0,78

        

-0,32

         

2,02

1,71


ENKELVOUDIG

2012

2013

2014

2015

2016

Solvabiliteit 1

         

0,32

         

0,33

         

0,35

         

0,36

0,38

Solvabiliteit 2

         

0,35

         

0,37

         

0,38

         

0,39

0,41

Liquiditeit (current ratio)

         

0,97

         

1,04

         

1,10

         

1,17

1,27

Liquiditeit (quick ratio)

         

0,97

         

1,04

         

1,10

         

1,17

1,27

Rentabiliteit

        

-1,22

        

-0,69

         

1,60

         

2,11

2,11

Source: Oracle Financials 31-12

Toelichting:

  • Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal vermogen
  • Solvabiliteit 2: ((eigen vermogen + voorzieningen)/totaal vermogen)
  • Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
  • Liquiditeit (quick ratio): (vlottende activa -/- voorraden)/kortlopende schulden
  • Rentabiliteit: (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten gewone bedrijfsvoering) * 100%

Financiele baten naar geldstroom

 

2012

2013

2014

2015

2016

Eerste Geldstroom

101933

102033

101135

102500

105100

Tweede Geldstroom

20300

23500

24000

25200

25600

Derde Geldstroom

70800

68500

62000

58200

54400

Externe middelen

91100

92000

86000

83400

80000

Tot inkomsten

193033

194033

187135

185900

185100

Source: Oracle Financials 31-12