Make the difference

Universiteitsfondsbeurs

The University of Twente
Makes a difference! How about you?

university college ATLAS 


''The way ATLAS combines technology with social sciences is unique, and it is just the right study for me. Here, I am learning everything I will need as an engineer while still adding my own flavour to the programme. Receiving this scholarship enables me to participate in this programme that I would have difficulty affording otherwise.'' Sarah Schöttler, student University College ATLAS.

Veel talent en motivatie maar onvoldoende middelen om hier te komen studeren. Voor deze groep studenten wordt er een nieuwe beurs in het leven geroepen om hen toch de kans te geven om aan de Universiteit Twente te kunnen studeren: De Universiteitsfondsbeurs. De Universiteitsfondsbeurs wordt verstrekt aan zowel Nederlandse als internationale studenten aan het prestigieuze University College ATLAS (honours BSc opleiding Technology and Liberal Arts & Sciences).
Dankzij de steun van de alumni kunnen jaarlijks beurzen uitgegeven worden waardoor jonge ambitieuze studenten de kans van hun leven krijgen om in Twente te kunnen studeren. Hoe meer geld er binnengehaald wordt hoe meer studenten een beurs kunnen ontvangen. 

"Het bijzondere in mijn ogen is dat ATLAS een van de weinige university colleges is die naast liberal arts & sciences ook technologie bestrijken en dat het voor potentiële briljante studenten de drempel voor een technische studie verlaagt. Ik vind het belangrijk dat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen en niet marginaliseren in de Nederlandse zesjescultuur. ATLAS biedt hun een internationale context en een omgeving waarin zij elkaar stimuleren en tot grote hoogte kunnen reiken."
Kees van der Graaf, voorzitter Raad van Toezicht en begunstiger van University College ATLAS

streefbedrag €10.000