Annual Work Conference 2016

Annual Work Conference 2016

Paneldiscussie: Innovatie in het Bestuurskunde-onderwijs

Organisatoren: Caspar van den Berg (UL), Lars Tummers (UU), Martijn van der Steen (EUR)

Jaarlijks beginnen enkele duizenden studenten in Nederland en Vlaanderen aan een Bestuurskunde-opleiding. Elke opleiding biedt zijn studenten het onderwijsprogramma dat het beste aansluit bij de eigen doelen en opvattingen over het vakgebied. Daarnaast zien bestuurskunde-opleidingen zich met vergelijkbare ontwikkelingen geconfronteerd: de verplichting van meer contacturen, grotere of juist kleinere studentenaantallen per groep, nieuwe mogelijkheden voor online en blended learning, en méér aandacht voor de koppeling met de beleids- en bestuurspraktijk.

In deze paneldiscussie gaan we met onderwijscoördinatoren van de verschillende universiteiten in gesprek over de volgende vragen die voor elke opleiding van belang zijn:

1.Welke behoefte bestaat er op dit moment aan vernieuwing van leervormen en lesmateriaal voor de beginnende bestuurskunde studenten in Nederland en Vlaanderen?

2.Welke ervaringen zijn er al met online en blended learning voor deze doelgroep?

3.Wat zijn de specifieke kansen en obstakels voor innovatie van leervormen en lesmateriaal voor beginnende bestuurskundestudenten?

De uitkomst van de paneldiscussie zal zijn meer inzicht in de mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing, en zo mogelijk een gezamenlijke formulering van nieuwe behoeften aan leervormen en lesmateriaal.