Forms (dutch)

Opname buitenlandse vakken

opname buitenlanse vak(ken)

MECHANICAL ENGINEERING

Naam  
Studentnummer
  
Voldoet aan het betreffende artitkel van het Studentenstatuut-wb (zie onder)  
en verzoekt opname van buitenlandse vakken, te volgen en af te ronden bij 
onderstaande buitenlandse universiteit:
  
Naam universiteit 
Plaats
Land 
Periode waarin de vakken worden gevolgd is 

van

tot
      
Fictieve
vakcode
Volledige buitenlandse naam van vak EC UT-vakcode *)
   
*)Indien het buitenlandse vak wordt gedaan in plaats van een reeds afgesproken vak
  uit het vakkenpakket, dan het betreffende UT-vakcodenummer er achter vermelden
  
Afstudeerdocent Student: De opleidingsdirecteur:
           
           
             
d.d. d.d. d.d.
   
Regeling opneming buitenlandse vakken in uitsluitend het M-vakkenpakket.
1. Hiertoe dient de student tijdig, voor vertrek naar de buitenlandse universiteit, een afspraak te maken met de afstudeerdocent. De student motiveert het verzoek en voorziet het van de nodige (vak)informatie.
2. De afstudeerdocent is verantwoordelijk voor de niveaubepaling aan het (de) in het buitenland gevolgde vak(ken). Hij kan dit delegeren aan een UT-docent die een vergelijkbaar vak verzorgt. In principe moeten buitenlandse vakken een overeenkomstig niveau hebben met M-vakken aan de UT.
3. Indien een buitenlands vak niet inhoudelijk overeenkomt met een UT-vak, kan de afstudeerdocent overwegen het als een "bijzonder onderwerpen"-vak op te laten nemen.
4. Er  mogen geen buitenlandse vakken opgenomen worden die een overlap vormen met reeds gedane of nog af te ronden reguliere UT-vakken.
5. Er is geen automatische vertaling van buitenlandse studiepunten naar UT studiepunten. De afstudeerdocent bepaalt het aantal EC.
6. Het maximaal op te voren aantal studiepunten voor buitenlandse vakken in het M kern- en /of keuzepakket is 30 EC. Meerdere vakken kunnen boven de 300 EC als 'extra vakken' opgenomen worden.
7. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd op het formulier 'OPNAME BUITENLANDSE VAK(KEN)' en na ondertekening bij BOZ ingeleverd.
8. De opleidingsdirecteur accordeert de aanvraag. Hij kan dit delegeren aan de verantwoordelijke onderwijscoordinator.
9. BOZ zal, indien mogelijk, de buitenlandse benaming van de vakken op het diploma overnemen.
Procedure:
- Overleg met afstudeerdocent, afspraken maken en vastleggen (eventueel tussenoverleg met betreffende onderwijscoordinator);
-  Eventuele financiele regelingen/subsidies via de stagecoordinator;
- Aanvraagformulier naar BOZ, die het ter goedkeuring voorlegt aan de betreffende onderwijscoordinator.
-  Na goedkeuring, vastlegging bij BOZ in de administratie, en kopie van de aanvraag naar betrokkenen.