Forms (dutch)

Verlenging masteropdracht

Na goed overleg met de afstudeerdocent

MECHANICAL ENGINEERING

 

Na goed overleg met de afstudeerdocent, verzoekt:

Naam student:
Studentnummer:    
Vakgroep:    
Afstudeerdocent:     
de duur van de masteropdracht te mogen verlengen met 

weken tot in totaal:

maanden.
       
Aan deze verlenging wordt in principe geen extra EC toegekend.
   
Deze voor aanvang afgesproken mastergegevens waren:
Startdatum van de masteropdracht:
met als duur: maanden.
Het aantal studiepunten van de masteropdracht was vastgesteld op:
  EC.

 Eventuele nadere opmerkingen / afspraken n.a.v. bovengenoemde:

   

Handtekening:
Afstudeerdocent
Handtekening 
Student:
Gegevens verwerkt 
door BOZ:
           
           
             
d.d. d.d. d.d.