Preferred suppliers UT

De universiteit heeft contracten opgesteld met verschillende leveranciers en dienstverleners. Vooraf zijn criteria opgesteld waaraan deze partijen moeten voldoen, denk bijvoorbeeld aan kwaliteit, levertijd en service. Dit zorgt ervoor dat de opgeleverde producten goed zijn en een en ander verloopt conform UT-richtlijnen. Wanneer dit niet zo is, kan de leverancier hierop worden aangesproken. Daarnaast kunnen veel kosten worden bespaard, doordat veel korting is bedongen.

We hebben momenteel afspraken met drukkerijen, fotografen, videografen, vertalers en tolken.