Forms and webapplications

Laser notification form

Registratie lasers klasse 3B en 4 / Notification laser class 3B and 4

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.
The questions marked with an asterix (*) must contain an answer.

Naam (verantwoordelijk voor de laser) / Name (responsible for laser)

Initialen / Initials

Email adres / Email address

Faculteit / Faculty

Vakgroep / Department

Locatie laser (Gebouw en ruimtenummer) / Location laser (building and room number)

Locale VGMc / Local HSE contact

Fabrikant / Manufacturer

Model type/nummer / Model type/number

Serial nummer / Serial number

Is de laser CE gemarkeerd? (Ja / Nee) / The laser is CE marked? (Yes / No)

Laser classificatie nummer (3B or 4) / Laser classification number (3B or 4)

Uitgangsvermogen (max) (W of J) / Output power (max) (W or J)

Golflengte (nm) / Wavelength (nm)

Bundel diameter / Beam diameter

Bundel divergentie (indien bekent) / Beam divergence (if known)

Herhalingsfrequentie (Hz) / Repetition rate (Hz)

Pulseduur (s) / Pulse duration (s)

Is er een RI&E uitgevoerd? (ja / Nee) / Did you make a RI&E? (Yes / No)

Aanvullende opmerkingen / Additional remarks

Bedankt voor het registreren van uw laser.
Thank you for completing this form.