See Expense statement

Declaratievoorschrift overige kosten

Binnen de Universiteit Twente is behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken hoe de ingediende declaraties en vergoedingen van kosten op een correcte wijze in de financiƫle administratie verwerkt kunnen worden. Daarnaast zijn instellingen voor hoger onderwijs vanaf 2012 verplicht om voor de hele organisatie geldende voorschriften te hebben voor het declareren van vergoedingen. Declaraties worden door OC&W gedefinieerd als vergoedingen voor gemaakte kosten of geleverde diensten. Het gaat daarbij om reis- en verblijfkosten (zowel binnen- als buitenland), representatiekosten (waaronder lunch- en dinerkosten) en overige kosten. Hierin betreft het kosten die door de medewerker zelf zijn voorgeschoten alsmede kosten die rechtstreeks door de UT zijn betaald.
Dit document is bedoeld om de huidige voorschriften inzake de declaratie van overige (zie art. 2) kosten te inventariseren, te verhelderen en daar waar nodig aan te vullen met het oog op de interne en externe verantwoording. Declaraties vormen momenteel namelijk een gevoelig onderwerp, met name omdat er binnen de UT wordt gewerkt met publiek geld. Daarom is het noodzakelijk om declaratievoorschriften op te stellen en duidelijke normen te stellen.