Female Faculty Network Twente (FFNT)

Dear ladies,


Each year, the Dutch L’Oréal-UNESCO For Women in Science Fellowship Program awards  two grants up to €25,000 to female scientists who received their doctoral degree (Vidi level) in the period up to three to ten years in the field of Life Sciences. 

Click here for more information about the applications for 2016.With kind regards,


the FFNT board.


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geachte aangeslotenen,


Heel graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Vrouwelijke wetenschappers in de life sciences kunnen ook dit jaar weer een
Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. De Nationale UNESCO Commissie en l’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en met ons: het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Het prestigieuze internationale programma ‘For Women in Science’ is een samenwerking tussen UNESCO en l’Oréal onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 2250 vrouwen, afkomstig uit 110 landen, een beurs of onderscheiding gekr! egen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen.

Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 17,1% vrouw, terwijl het Europese streefcijfer 25% bedraagt. Nederland bungelt hiermee onderaan in Europa. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Op de websites
www.forwomeninscience.nl is alle informatie over het programma van dit jaar te vinden en zijn het reglement en het aanvraagformulier te downloaden. U vindt deze tevens in de bijlage(n). Ook via info@lnvh.nl kunnen vragen worden gesteld. De aanvraag dient u in bij de Nationale UNESCO Commissie (Marike Bontenbal). De sluitingsdatum is 10 mei 2016; de officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in het najaar. Gelieve deze mail door te sturen aan mogelijk geïnteresseerden.Met een hartelijke groet, mede namens l'Oréal, UNESCO en het NIAS,


Lidwien Poorthuis
Fernie Maas
Bureau LNVH
030 600 1361/60
info@lnvh.nl


cid:6eb5458f9f49d3a3c647fe9e5762097e.gif