July2009_Dec2009

Mentor-mentee traject

Loopbaanvragen kun je met een mentor bespreken! In oktober start weer een volgende ronde voor WPers die aan hun loopbaanontwikkeling willen werken door middel van 4 gesprekken met een mentor. De startconferentie is gepland op 12 oktober van 11.00 tot 17.00. Hier ontmoeten de mentoren en de mentees elkaar en krijgen mentoren een workshop coachingsvaardigheden. De mentees gaan aan de slag met hun leerdoelen. Postdocs en UD’s kunnen zich opgeven als mentee. Hoogleraren en UHD’s worden uitgenodigd worden om zich als mentor aan te melden. Meer informatie kunt u vinden op onze website. http://www.utwente.nl/pao/info_voor/medewerkers/loopbaan/vrouwen_naar_de_top/mentorennetwerk.doc/

Aanmelden bij Marjolein Rietman. m.j.h.rietman@utwente.nl