January2008_July2008

Workshop, 'Zichtbaar en hoorbaar zijn', Tuesday May 20th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Sorry, this invitation and workshop will only be in Dutch.


Het Female Faculty Network Twente nodigt u graag uit voor de workshop:

“Zichtbaar en hoorbaar zijn”

door Erna Lankhorst

op dinsdag 20 mei van 13.00 tot 17.00 uur

in gebouw Logica

In deze workshop leer je jezelf effectief, kort en treffend te presenteren tijdens congressen, netwerkmomenten, presentaties in nieuwe projectgroepen en andere belangrijke werksituaties. Het uitgangspunt: ik mag, kan en zal gezien en gehoord worden met mijn kwaliteiten.

Na een korte inleiding gaan we met oefeningen aan de slag om je presentatie, uitstraling en stemgebruik te verbeteren.


Erna Lankhorst

Profielschets Erna Lankhorst

Erna heeft ruim 15 jaar trainers- en coachings-ervaring. Ze werkte voor zowel profit als non-profit instellingen en verzorgde vele coachingstrajecten, trainingen en workshops. Erna Lankhorst studeerde Psychologie, Logopedie en Spraak & Taalpathologie. Zij is gespecialiseerd in persoonlijke presentatie, stem en expressie.

Ze ziet mogelijkheden om haar theoretische achtergrond van psychologie en spraak- en taalpathologie te integreren met een creatieve, intuïtieve en pragmatische aanpak.


Graag opgeven via FFNT@utwente.nl.  


Met vriendelijke groet namens het Female Faculty Network Twente (FFNT),

Wilma Dierkes, voorzitter


Komende activiteiten:

28 mei, lezing “Eve’s Apple” door Prof. Carla Millar, 15.00-16.00 uur in de Faculty Club, gevolgd door een Netwerkborrel

18 september, workshop “Work / Life balance” door Johan van der Burgh, 9.30-13.30 uur in de Horsttoren

The FFNT aims to support the professional development of women in academia and to provide a network for sharing and exchanging experiences. Another objective is to act as an intermediate between female faculty and the superiors in order to collect and communicate gender-related issues in the working environment and on the career path of women. In actual practice, the FFNT develops workshops and lectures especially for women, partly in co-operation with the HR department (whose activities are otherwise gender neutral).
logo FFNT