January2008_July2008

Leergang leiderschap voor talentvolle vrouwen

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Een gezonde en vernieuwende organisatie kan niet zonder diversiteit. Eén van de stimuleringsmaatregelen die het CvB genomen heeft om dit te bereiken is de leergang leiderschap voor talentvolle vrouwen.


Wij richten ons op vrouwen die de potentie en ambitie hebben om door te kunnen groeien naar een UHD, hoogleraarpositie of een leidinggevende OBP functie van schaal 12 en hoger, maar nog aan het begin van dit loopbaanpad staan.


Het doel van de leergang is de voorbereiding op een leidinggevende positie. U heeft aan het einde een helder beeld van wat leidinggeven inhoudt, wat uw eigen stijl van leidinggeven is, u heeft geoefend met allerlei vaardigheden en u heeft een duidelijk beeld en planning van uw carrière.

Voelt u zich aangesproken door het bovenstaande, dan nodigen wij u van harte uit om zich op te geven voor deze leergang. Een aanbevelingsbrief van uw leidinggevende is hiervoor noodzakelijk. Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier verwijzen wij u naar http://www.utwente.nl/cursusaanbod/thema/leiderschap/leiderschap/lm5/