January2007_June2007

Lecture Iteke Weeda, Thursday 29th March

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Thursday 29 March, 15.30 – 17.00 h, Drienerburght


Iteke Weeda will give her lecture in English with the slides in Dutch.


Abstract (in English)

The topic of Iteke’s talk will be: The power of womanhood - research and inspiration for life. The questions she will raise are: What is the relation between the demands put to us from outside and the inspiration and driving forces that are inside us? What is the purpose of intuition, emotional intelligence, and communication?

Iteke will also talk about the search for balance between male and female powers/energies in human beings, science and society. Finally, there is humor and relativity that is indispensable in our lives.

 

 Short biography (in English)

Iteke Weeda was (until last year) associate professor sociology at Wageningen University and full professor gender studies at the University of Groningen. She did research and published at the areas of 'masculinity' and 'femininity'; relationship, marriage and divorce; friendship, intimacy and eroticism at work; love spirituality and science. Her last publication is 'Liefde in vele facetten' ('Love in many facets'; Servire 2007). More information in Dutch could you find at www.weeda.nl.


Abstract (in Dutch)

De Kracht van het Vrouwelijke: onderzoek en levensinspiratie.

Hoe verhouden eisen die van buitenaf gesteld worden zich tot inspiratie en drijfveren van binnenuit, en wat is de betekenis van intuïtie, emotionele intelligentie, communicatie? Aandacht wordt ook besteed aan het zoeken van een balans tussen mannelijke en vrouwelijke krachten/energieën in mens, wetenschap en samenleving, Relativering en

humor zijn bij dit al onmisbaar.


Korte biographie (in Dutch)

Iteke Weeda is sociologe en hoogleraar emancipatievraagstukken. Zij verrichtte onderzoek naar en publiceerde op het terrein van relaties,

huwelijk en echtscheiding; vriendschap, erotiek en intimiteit in persoonlijke relaties en op het werk; en de veranderende betekenis van

'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' in mens, bedrijf en samenleving. Momenteel richt zij zich ook op de onderwerpen emotionele

intelligentie en intuïtie in persoonlijke en zakelijke leefsferen, en op de spirituele dimensie van relaties en maatschappelijke

ontwikkelingen. Meer informatie kan gevonden worden op www.weeda.nl.