July2006_December2006

TÊTE- À-TÊTE van de Faculty Club, October 12th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Uitnodiging voor de Tête- à-Tête van de stichting faculty Club


Meer vrouwen in Hogere functies


Op 12 oktober as 17.00u – 18.15u uur zullen in de Blomzaal van de Faculty Club


Carla Millar, hoogleraar International Marketing & Management, Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie (BBT) en Anne Flierman, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente


met elkaar en de zaal in gesprek gaan over de recent uitgekomen nota

‘Meer vrouwen in hogere functies’ en de gedachtes daarachter.


Carla Millar is bestuurslid van de Stichting LNVH, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Anne Flierman is in het College van Bestuur portefeuillehouder voor dit beleidsonderdeel.


Moderator van dit gesprek zal zijn


Hubert Coonen, decaan van de faculteit gedragswetenschappen (GW).


Over de noodzaak van carrière-bevorderende maatregelen ten behoeve van vrouwen is men het in brede kringen eens. Of toch niet? Zitten er addertjes onder het gras? Moet je als vrouw dergelijke maatregelen toejuichen? Komen mannen er daardoor maar bekaaid van af? Klopt het wel met het beginsel van gelijke rechten? Is discriminatie ook discriminatie als het positief is? Kortom: vragen te over. Tijdens de bijeenkomst kunnen ze alle aan de orde komen.


Tijdens en na het gesprek zullen drankjes en hapjes worden geserveerd.


Het bestuur van de Stichting Faculty Club nodig u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en uw steentje bij te dragen aan de moeilijke taak van het bereiden van de weg voor vrouwen naar de UT-top en verder.


Namens het bestuur van de Stichitng Faculty Club,


Ineke Baas,

algemeen directeur