July2006_December2006

Mentoren netwerk voor vrouwelijke wetenschappers

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Diversiteit vormt het fundament voor een gezonde en vernieuwende organisatie. Ook voor de UT is het noodzakelijk om te streven naar meer diversiteit, in alle lagen van de organisatie. Om meer vrouwen op topposities te krijgen start de Universiteit Twente met het opzetten van een mentorennetwerk voor talentvolle vrouwelijke wetenschappelijke medewerkers. In het najaar van 2007 starten we met een mentorennetwerk voor het vrouwelijk ondersteunend personeel.


De werkwijze is als volgt: Wij bieden vrouwelijk talent (UD en postdocs) de mogelijkheid om met behulp van een mentor aan haar ontwikkeling te werken. Als u zich ook wilt laten begeleiden door een mentor, meld u zich dan nu aan. Ook nodigen wij met name hoogleraren en UHD’s uit om zich als mentor beschikbaar te stellen. Zowel mentoren (hoogleraren en UHD’s) als mentees (vrouwelijk WP) kunnen zich per email aan melden (M.J.B.Duyvestijn@PAO.Utwente.nl). Beide groepen krijgen eveneens een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen.