July2006_December2006

Lunch Lecture Anne FLierman, Monday Sept. 11th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

The Female Faculty Network Twente kindly invites you for our lunch meeting on Monday 11th September in the Drienerburght.

At this meeting Anne Flierman, president of the Executive Board, will give a presentation about the subject:


Women at the top of the UT


By 2010, fifteen percent of professors should be female. Currently, only five percent are women. The executive board feels the UT "simply cannot afford not to use the female potential. They base their conclusion on a report (“Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de Universiteit Twente”) that was approved earlier this year.


The lecture will start at 12.30 hrs. (and you are welcome for coffee/ tea at 12.00 hrs.)

Afterwards there will be a lunch from 13.00 till 14.00 hrs.

Could you please reply if you want to join this lecure (with or without lunch) by sending an e-mail to: FFNT@utwente.nl.

I hope to see you on 11th September.

Kind regards on behalf of the Female Faculty Network Twente (FFNT), Mieke Boon, chairman


An impression about the lecture is placed in the ‘UT nieuws’ of September 14th (in Dutch).


Wilma Dierkes wil stap maken, maar stuit op reorganisatie

`Teveel vrouwen vertrokken al'

Het Female Faculty Network Twente hield maandag een lezing `vrouwen aan de top' in de Drienerburght. Collegevoorzitter Anne Flierman besprak er de maatregelen van het CvB om meer vrouwen in hogere functies te krijgen. Het streven: in 2010 moet vijftien procent van de UT-hoogleraren vrouw zijn. Wilma Dierkes, universitair docent bij de vakgroep rubbertechnologie en secretaris van het FFNT, wil graag bij die vijftien procent horen. Maar de TNW-reorganisatie speelt haar parten.

`Ik vond het een mooie lezing van Flierman', zegt Wilma Dierkes (41) na afloop. `De stappen die dit college onderneemt om meer vrouwen aan de top te krijgen zijn prima. Het is een uitgebalanceerd programma dat vooral de aandacht richt op vrouwen die al een academische positie hebben en willen doorgroeien. Binnen het FFNT spelen we daar op in: ons beleid is dat vrouwen zich ervan bewust worden hoe het in de mannenwereld werkt. Want hoe je het ook wendt of keert, de wetenschap blijft een mannenwereld. Daarom brengen wij onze leden in contact met vrouwen die ervaring hebben met het doorbreken van het glazen plafond, zoals hoogleraar waterbeheer Suzanne Hulscher. Ook organiseert FFNT workshops voor gender-specifieke communicatie zoals retorica en discussietechnieken.'

Ze kan zich dus helemaal vinden in de emancipatiemaatregelen van het huidige college, vertelt ze. Want ook Dierkes is ambitieus. Na haar studie chemische technologie aan de universiteit van Hannover en een tweede studie milieutechnologie in België, werkte ze een aantal jaren in de rubberindustrie. In 2001 werd ze universitair docent bij de vakgroep rubbertechnologie van professor Noordermeer en deed daarnaast een promotieonderzoek, dat ze in 2005 afrondde. `Ik wil hoogleraar worden, dat heb ik al kenbaar gemaakt', vertelt Dierkes. Maar de huidige reorganisatie bij de faculteit TNW gooit roet in het eten: de vakgroep rubbertechnologie wordt opgeheven. En hoewel ze een jaar ontslagbescherming geniet en er naarstig wordt gezocht naar een doorstart voor haar vakgroep, vindt Dierkes dat het college moeite zou moeten doen om haar binnen te houden. `De laatste tijd is er al een aantal vrouwen vertrokken omdat hun doorgroeikansen hier beperkt zijn. Een recent voorbeeld is het aangekondigde vertrek van Mercedes Crego-Calama, universitair hoofddocent bij chemische technologie.'

Van een glazen plafond heeft Dierkes nooit last gehad, zegt ze, omdat zij al vroeg in een mannenwereld terechtkwam en daar de nodige ervaring opdeed. Ze noemt wel andere zaken die haar carrière beïnvloeden. `Ik ben mentor, ik zit in de examencommissie én in de onderwijskwaliteitscommissie. Vrouwen worden vaker voor dit soort functies benaderd, omdat ze minder snel nee zeggen dan mannen. Probleem is wel dat ik op dit soort nevenactiviteiten niet beoordeeld word. Je vindt ze immers niet terug in mijn publicaties. Managementteams zouden het daarom meer moeten waarderen.'

Maatregelen

Flierman vertelde tijdens de bijeenkomst van het FFNT over enkele maatregelen die het college neemt om meer vrouwen aan de top te krijgen. Hieronder een kort, niet volledig, overzicht:

Decanen en directeuren moeten twee keer per jaar namen doorgeven van vrouwelijk talent binnen de organisatie.

Er komen er op maat gesneden trainingsprogramma's voor vrouwelijk talent.

Jong vrouwelijk talent krijgt een mentor.

Zwangerschapsverlof wordt voortaan voor honderd procent uit centrale middelen vergoed.

Bij elke benoeming boven schaal 11 dient een verslag te zijn opgenomen waaruit blijkt welke maatregelen zijn genomen om een vrouw te benoemen.

Maaike Platvoet

Anne Flierman

Flierman vertelt over de maatregelen die het college neemt om vrouwen op hogere posities te krijgen. Helemaal links zit Wilma Dierkes. (Foto: Arjan Reef)


Bron: UT nieuws donderdag 14 september 2006, jaargang 41, nr. 25