January2006_June2006

Vervolg workshop 'Valkuilen in discussie', Monday May 29th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Beste dames,

Na het succes van de eerste workshop “Valkuilen in discussies” op 28 maart jl. is Henk Procee (hoogleraar wijsbegeerte aan de UT) bereid gevonden een vervolg workshop te verzorgen. In de eerste workshop zijn verschillende ideeën (retorica en agendasetting) gepresenteerd om inzicht te krijgen in “valkuilen in discussies”. Deze tweede workshop gaat een stap verder. Hierin worden vooral oefeningen gedaan om het eigen repertoire van reageren in allerhande situaties (vergaderingen, colleges, lezingen, etc) uit te breiden. Uiteraard weer op basis van beginselen uit de retorica.

Aan deze tweede workshop kunnen ook leden deelnemen die de eerste workshop hebben gemist. We willen iedereen daarom van harte uitnodigen op:

maandag 29 mei a.s.

13.00 tot 17.00 uur

mogelijkheid voor lunch vanaf 12.00 uur

gebouw Logica

Graag ontvangen wij je aanmelding voor deze workshop, met vermelding of je wilt deelnemen aan de lunch, via: FFNT@utwente.nl

Graag tot 29 mei en met vriendelijke groet,


Bestuur FFNT