January2006_June2006

Symposium "Battle of the Sexes" AEGEE-Enschede, February 23th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Op 23 februari zal in de middag door de studentenvereniging AEGEE-Enschede het symposium "Battle of the Sexes" georganiseerd worden.

Het symposium zal gericht zijn op de (on)mogelijkheden voor vrouwen om carrière te maken op de arbeidsmarkt. Er wordt geprobeerd om vanuit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven een inzicht te geven in de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt en de positie die zij vervullen. Ook zal een seksuoloog/bioloog een voordracht geven over de lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen en de daaruit voortvloeiende andere capaciteiten. Prof. Van der Wende, zal spreken over de wetenschappelijke kant van de arbeidsmarkt. Het symposium zal open staan voor iedereen en een aanwezigheid van de leden van de FFNT is meer dan welkom. Dit zal de discussie de nodige input geven.