January2006_June2006

Lunch Lecture Suzanne Hulscher, January 17th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

The Female Faculty Network Twente kindly invites you for our next lunch-meeting on Tuesday January 17th. At this meeting prof. dr. Suzanne Hulscher will give a presentation. The topic of her talk will be her own career and her experiences with gender issues at the University of Twente.

Professor: Scientist or Manager?

The lunch meeting will be held in the Drienerburght. Coffee and tea will be offered at 12.15h. Professor Hulscher will talk between 12.30h and 13.00h. Next to this presentation a lunch will be offered.

Suzanne Hulscher is professor and head of the department Water Engineering and Management (CTW). She has a VICI-grant, and is a member of the KNAW and DJA (De Jonge Academie).

Could you please reply if you want to join this lecture by sending an e-mail to: ffnt@utwente.nl

We hope to meet you during this lunch meeting,

Kind regards, Mieke Boon (chairman FFNT)


An impression about the lecture is placed in the ‘UT nieuws’ of January 19th (in Dutch).

PROFESSOR: LEIDER OF WETENSCHAPPER?

`Een ander praatje dan normaal', noemde Suzanne Hulscher haar lezing tijdens de Female Faculty Network bijeenkomst, dinsdagmiddag in de Drienerburght. De hoogleraar waterbeheer praatte namelijk over haar persoonlijke werkervaringen. Wat doet een professor precies? Is een hoogleraar nou meer manager of wetenschapper? En hoe is het als vrouw op zo'n positie?

Het beeld dat een professor bij veel mensen oproept, is dat van een oude, grijze man. In een ivoren toren, met de deur op slot, helemaal toegewijd aan het wetenschappelijke werk. Het vrouwelijke publiek lacht om het cliché van Hulscher. Het beeld klopt, weten ze. Toch staat voor hun neus een jonge vlotte vrouw, hoogleraar in waterbeheer en trekker van de grootste vakgroep van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen.

Hulscher legt uit wat haar functie precies inhoudt. `Ik heb verschillende verantwoordelijkheden, waaronder financiën, onderzoek, onderwijs en personele aangelegenheden. In 2004 hield ik me voor tien procent bezig met onderwijs, veertig procent besteedde ik aan onderzoek en vijftig procent aan het managen van de afdeling. Dat leidinggeven zoveel tijd kost, wist ik niet voordat ik fulltime professor werd.' Het team van Hulscher bestaat uit 37 wetenschappers, vertelt ze. Daaronder vallen maar liefst 18 promovendi, een enorme groep. Verder telt haar club nog drie secretaresses en één medewerker onderwijs en onderzoek.

Is een professor nou een leider of een onderzoeker? Volgens Hulscher kun je dat op twee manieren interpreteren: onderzoek en onderwijs op het hoogste niveau brengen versus een omgeving creëren waarin mensen zodanig gemotiveerd zijn dat ze de beste resultaten kunnen behalen in onderwijs en onderzoek. `Ik vind dat laatste belangrijker, maar je wordt op het eerste vaak beoordeeld.' Dilemma's genoeg op haar positie, vindt ze. `Bijvoorbeeld het delegeren van taken. Dat behoor je te doen naar diegene die het zou moeten doen, maar soms zijn er mensen waarvan je weet dat ze het beter kunnen.' Lastig vindt de professor het ook om een goede manager te zijn in wat ze noemt een financieel slechte organisatie. `En dat is hier wel aan de orde op de UT. Ik weet soms echt niet hoeveel geld er precies beschikbaar is. Daarvoor moet je blijkbaar een bepaalde intuïtie hebben als manager.'

Hoewel er dus regelmatig sprake is van dilemma's, zegt Hulscher erg blij te zijn met haar baan. `Want ik zit op een positie waarin ik mensen allerlei kansen kan bieden. Dat maakt professor-zijn leuk.' Natuurlijk heeft ze tips voor de jonge onderzoeksters in de zaal, die het hoogleraarschap ambiëren. `Wees duidelijk over je successen, hoewel dat heel on-Nederlands is. Wees niet bang om op te scheppen. Mannen doen dat namelijk ook', zegt Hulscher. `Maak gebruik van de kansen die je krijgt, wees duidelijk in wat je wilt en ga ervoor.' Ze vult aan: `Ja, ik weet dat het lastig is om zoiets te zeggen, want dat maakt je kwetsbaar.'

En dan nog deze tip: `Kies je supervisor zorgvuldig uit. Goede managers geven goede kansen. En wees niet bang om veel te werken.' Maar het allerbelangrijkste is volgens haar toch wel: `Geloof in jezelf.'

Maaike Platvoet


Suzanne HulscherSuzanne Hulscher: …wees niet bang om op te scheppen, dat doen mannen namelijk ook… (Foto: Arjan Reef.)

Bron: UT nieuws donderdag 19 oktober 2006, jaargang 41, nr. 2.