January2006_June2006

Interactieve Conferentie Enschedese Vrouwen Raad, March 23th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

Persbericht Enschedese Vrouwen Raad
23 maart 2006: ‘De Enschedese Vrouwen Raad in debat met Mannen’


De Enschedese Vrouwen Raad (EVR) organiseert donderdag 23 maart een interactieve conferentie van 20.00 tot 22.00 in de Twentse Schouwburg, Langestraat 49 Enschede. Speciale gast van de avond is Lodewijk de Waal. Zijn mening is duidelijk: ‘Er is een overwaardering van mannelijke aspecten’.


De EVR gaat het debat aan met mannen. In 2005 en 2006 hield zij een serie van debatten met mannen van de Rabobank, Universiteit Twente, Student Union en Rotary. De hoofdvraag is: hoe willen vrouwen en mannen met elkaar samenleven en werken? De EVR vindt een vernieuwingsimpuls en uitwerking daarvan tussen vrouwen en mannen nodig. Het slotdebat op 23 maart is voor geïnteresseerde vrouwen en mannen uit Enschede, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Naar aanleiding van dit debat publiceert de EVR haar aanbevelingen.


Het debat wordt geleid door Inga Tjapkes (RTV-Oost) en Enno de Witt (De Roskam).


Het programma is als volgt:

20.00 Opening door Seçil Arda, Voorzitter EVR

20.15 Inleiding Lodewijk de Waal


20.45 Interactieve discussie met panel en zaal aan de hand van een aantal stellingen.

Panel: Lodewijk de Waal (Vakbondsman en aankomend directeur Humanitas), Wilma van Ingen (Algemeen directeur Kamer van Koophandel Veluwe en Twente), Kas de Vries (Directeur Personeel Arbeid & Organisatie Universiteit Twente), Gerrit Grotenhuis (Algemeen directeur Rabobank Enschede-Haaksbergen) en Steven van Roon (Voorzitter Student Union).


21.45 Conclusies

22.00 Sluiting


Aanmelding via e-mail info.evr@tiscali.nl of tel 053 4783221.

De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.30


Enschede, 10 maart 2006