May2005_December2005

Workshop 'Networking', December 21th

Photo exposition: “Women in Mathematics throughout Europe: a Gallery of Portraits”

The Female Faculty Network Twente organizes a workshop entitled:

To NETWORK: how do I do it?


December 21, 9.00 -13.00 h., rooms A and B, building Drienerburght, University of Twente. At 13.00 h a lunch will be offered for all participants of the workshop.


The workshop will be presented by:

Jettie van den Houdt, Communicatietraining, persoonlijke begeleiding en advies

Maria Briglia, MBRIGLIA C&T


About the content of the workshop:

The “To NETWORK: how do I do it?” workshop is performed on an interactive fashion. That means that each participant shall be looking for her own known and unknown skills on how to network by practicing and using a simple and structured approach: really NETWORKING. The known skills shall be re-discovered and strengthened by for instance, becoming more aware of them. The participants shall be learning what they have planned to learn by experiencing their own networking style.

The goal of the workshop is to offer possibilities to explore and win insights on the own way of doing “NETWORK”. Practical do’s and dont’s shall be presented at the end of the workshop.

The program is facilitated by the coaching and supervision of the trainers within four hours time.


Please register as soon as possible and ultimately December 15, 17.00 h by sending an e-mail to FFNT@utwente.nl

The number of participants is 15-20. In case less than 15 women register, the workshop will be shifted to 2006. Participants will be informed at December 16, 2005.


Some information in Dutch


Workshop Netwerken

Netwerken in de zin van de persoonlijke competenties (het geheel van vaardigheden, kwaliteiten en houding) die nodig zijn om te kunnen netwerken.


Uitgangspunt

Het kunnen netwerken is een competentie die in de moderne maatschappij steeds meer vereist is. Het draagt bij aan persoonlijke effectiviteit.

Voor succesvol netwerken moet je heel wat in huis hebben: lef, doorzettingsvermogen, ondernemerszin, initiatief, zelfvertrouwen, kort en bondig je verhaal doen, relatiebeheer…en nog veel meer. Het meest essentiële is weten wat je waard bent en vanuit dat zelfvertrouwen de buitenwereld tegemoet treden met een duidelijk doel voor ogen.


Inhoud

De workshop is interactief gericht en heeft als doel dat de deelneemsters door het vele oefenen gaan leren wat ze zich voornemen te leren. Dit ochtendprogramma wordt gedurende vier uur gefaciliteerd door de trainers door middel van begeleiding en coaching. In die 4 uur gaan we op zoek naar de persoonlijke netwerkcompetenties van de deelneemsters. Welke zijn aanwezig en hoe kun je die versterken. Welke ontbreken en hoe kun je die ontdekken en je eigen maken.

We sluiten af met praktische do’s en dont’s.


4 uur is voldoende om een en ander aan te stippen en inzicht te krijgen in het eigen netwerkgedrag. Een training effectief netwerken beslaat al gauw enkele dagen.