Conference 2005

Workshop: Strategische functie-invulling

Drs. Annelies van der Horst


Welke taken kun je het beste doen voor het bereiken van je gewenste loopbaan? Zal ik die lastige presentatie geven of niet? Zal ik me opgeven voor die werkgroep, terwijl dat eigenlijk mijn taak niet is? Heeft het zin om naar die receptie toe te gaan? Deze vragen herken je vast! Dergelijke keuzes hebben meer invloed op je loopbaan dan je denkt....


We starten met een korte inleiding over het belang van strategische keuzes. Dàt vrouwen in hun carrière achterblijven op mannen is bekend, evenals het feit dat vrouwen evenveel talent en ambitie hebben als mannen. Toch lukt het hen niet om aan de top te komen. Een reden daarvoor kan de opvoeding zijn. Met hard werken kom je er vanzelf wel, is een gangbare opvatting. De Amerikaanse psychologe Lois Frankel bijvoorbeeld, schrijft in haar boek Opzij! Opzij! Opzij! dat vrouwen zichzelf door verlegenheid en vlijtigheid dwarsbomen. Meisjes leren om lief, ijverig en gehoorzaam te zijn. Dat gedrag zet door in de volwassenheid. Vrouwen doen niet mee aan politieke spelletjes op het werk.


Volgens veel managementcoaches en andere beschouwers van dit fenomeen worden mensen niet gepromoveerd omdat ze hard werken, maar omdat de baas hun karakter kan inschatten en denkt dat ze het werk aankunnen. Op de achtergrond blijven is geen goede manier om jezelf op de markt te brengen. Met bescheidenheid over talenten, prestaties en loon bereik je niets. Vrouwen moeten (en kunnen!) leren om meer op de voorgrond te treden, te vragen wat ze toekomt en risico's durven nemen.


De deelnemers aan de workshop doen zelf een paar oefeningen waarmee een beeld ontstaat over hun eigen positie en carrière. Ook wordt gekeken naar de invloed die je eigen denkbeelden, waarden, normen, belemmerende overtuigingen hebben of kunnen hebben op de keuzen die uiteindelijk bepalend zijn voor je loopbaanontwikkeling.


De deelnemers gaan met hun eigen bevindingen gezamenlijk aan de slag om belemmerende overtuigingen te rationaliseren (en daarmee uit de weg te ruimen), praktische tips en aanpakken uit te wisselen en samen te ontwikkelen.

De resultaten van de individuele oefeningen worden met elkaar gedeeld in Thema Gecentreerde Interactie. Een belangrijk uitgangspunt van de methodiek is het dynamisch balanceren tussen aandacht voor de taak (Het), voor ieder individu (Ik), voor de groepsdynamiek (Wij) en de context (Globe). Door wisselend aandacht te geven aan deze componenten ontstaat een proces van levendigheid en creativiteit.


Met het thema worden de taak en het proces met elkaar verbonden, waardoor de individuen zoveel mogelijk betrokken kunnen raken op taak/inhoud en op elkaar. Een thema in dit kader is bijvoorbeeld: waar kijk ik naar uit en waar ben ik bang voor met betrekking tot de vormgeving en verantwoordelijkheid voor mijn eigen carrière(-ontwikkeling). Of: Wat kan ik zelf aanpakken en waar heb ik hulp van anderen nodig. En hoe mobiliseer ik die hulp dan? Hiermee wordt de groep aangesproken op zowel de cognitie als op het gevoel.