Conference 2006

Program Workshops Conference 2006

Programme Workshop 1 (English):


Academic Leadership and personal presentation “from dependency to autonomy”

The personal presentation is an essential element for the effectivity of the academic leader.


In this workshop we will practice concrete tasks:

-how do you introduce yourself?

-how do you make contact?

-how do you start a conversation?

-how do you end a conversation, in which a disagreement has arisen?

-how do you have a conversation with your professor about being dissatisfied with his supervision?


This workshop will give you a better insight into your own presentation skills. It will also give you concrete tips about how to use your personal presentation in a professional way.


Programma Workshop 2 (Dutch):


Academisch Leiderschap en autoriteit

De effectiviteit van de academische leider is sterk afhankelijk van de persoon.

Hoe komt het dat de ene persoon meer impact heeft dan de andere?


In deze workshop komt aan de orde hoe u autoriteit kunt ontwikkelen.

We verkennen het begrip “autoriteit”.

We gaan onderzoeken welke factoren uw autoriteit ondersteunen en welke factoren ondermijnend werken.


We behandelen het begrip “autoriteit” omdat we ervan overtuigd zijn, dat eenieder dit kan ontwikkelen.

We maken daarbij gebruik van opdrachten, gevolgd door een korte toelichting.

We doen oefeningen, die u helpen uw autoriteit te versterken en maken gebruik van de feedback binnen de groep.


Een interactief programma met zowel reflectieve als praktische onderdelen.


Programma Workshop 3 (Dutch):


Academisch Leiderschap en omgaan met emoties volgens “de weg van de held”

Elke academische leider krijgt te maken met situaties waar hij/zij niet voor
gekozen heeft.

Deze situaties roepen vaak emoties op. Bijv. teleurstelling over de opstelling van een collega of leidinggevende, machteloosheid terwijl je je vraag zo redelijk vindt, boosheid omdat je je niet serieus genomen voelt etc.


Deze workshop gaat over de fases die men dan doormaakt en hoe je daarin kunt verhouden binnen de academische setting.

Aan de hand van concrete door de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we verschillende gedragsalternatieven.


We behandelen “de weg van de held” omdat deze inzicht geeft in de fases, waarin we ons bevinden in situaties waarin ons iets overkomt. Zij leert als een heldin de fases te doorlopen en achter ons te laten.

Een interactieve workshop waarin ieder werkt met eigen casuïstiek.