Safeguarding Assessment Quality (SAQ)

Practices and Suggestions

This page lists various sources of information that can help Examination Boards in setting up their own policies for SAQ.

Handreiking Examencommissies van de Vereniging Hogescholen (2015)

De Handreiking Examencommissies van de Vereniging Hogescholen is enerzijds een advies, opgesteld door deskundigen, dat de hogescholen helpt bij het sterker neerzetten van de examencommissies, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Anderzijds een advies aan die examencommissies zèlf, over hoe zij hun functioneren kunnen versterken en hun rol nog beter kunnen invullen.

Kwaliteit van toetsing onder de loep (boek, 2015)

Dit boek reikt een methodiek aan om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren en te verbeteren. Thema’s die behandeld worden zijn o.a.: het toetsprogramma, toetsbeleid, de toetsorganisatie, de deskundigheid van bij toetsing betrokken actoren en de kwaliteit van de toetsen zelf. Auteurs: Domique Sluijsmans; Desirée Joosten-ten Brinke; Tamara van Schilt-Mol. Uitgave: Apeldoorn: Garant, 2015. ISBN 9789044132403.

In het tijdschrift Onderwijsinnovatie van de OU (dec. 2016) is een artikel te vinden over de methodiek uit dit boek: De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. Auteurs: Tamara van Schilt-Mol, Dominique Sluijsmans, Martijn Peters, Fedor de Beer, Linda Jakobs.

Er is ook een werkboek beschikbaar. 

Examencommissies aan de UvA

De UvA heeft voor haar examencommissies centraal een UvA handreiking opgesteld. Daarnaast een reglement en checklist. 

Checklist Zorgen voor en Borgen van Toetskwaliteit (CELT, Jan 2017)

Deze checklist is vooral bedoeld al hulpmiddel om na te gaan in hoeverre het ‘zorgen en borgen’ al op orde is en waar nog verbeterpunten liggen en voor wie.

Uitgangspunten en indeling

De checklist is opgesteld vanuit het oogpunt van zowel ‘zorgen’ als ‘borgen’. Hoewel opleidingsmanagement en examencommissies hun eigen, wettelijke, verantwoordelijkheden en taken hebben, geldt tegelijkertijd dat het zorgen en borgen tezamen de kwaliteit dient te bevorderen en te bewaken. Ze zijn niet los van elkaar te zien. Het totaal dient in samenhang op orde te zijn, maar actoren kunnen er vanuit verschillende invalshoeken en bevoegdheden naar kijken en naar handelen.
Als uitgangspunt is de kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen genomen. "Kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen". Deze piramide wordt gehanteerd in het theoretisch kader van het rapport Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs, van de Expertgroep BKE/SKE. Opgesteld in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Oktober 2013.