Examination Boards

News and Events

We apologise for the fact that much of the information on this site is in Dutch.

Newsletter

Voorheen werd vanuit CELT voor examencommissies van de UT een nieuwsbrief samengesteld met de belangrijkste interne en landelijke ontwikkelingen, tips, vraag & antwoord en meer. Dit gaan we binnenkort weer oppakken. Voorlopig kunnen we alleen nog de items uit onze eerdere nieuwbrieven tonen. 

Voor de nieuwe nieuwsbrieven ontvangen stellen wij suggesties voor onderwerpen en/of een bijdrage van uw kant zeer op prijs  (bijvoorbeeld uw ervaringen, instrumenten, good practices enz.). U kunt ze sturen naar: w.d.j.vlas@utwente.nl.

De Nieuwsbrief Examencommissies UT komt tot stand met medewerking van vertegenwoordigers van: Centre of Expertise in Learning & Teaching, Programmabureau Onderwijsvernieuwingen, Bureau Studentendecanen, Student Affairs, Wettelijke commissies, Strategie & Beleid Concern, stafjurist AZ.  

Eindredactie: Helma Vlas 
Email: w.d.j.vlas@utwente.nl
Tel.:053-489 6915  /bgg -2056 

Training

  • Om goed inzicht te verwerven in alle ins en outs van toetsen en beoordelen, is de CELT-training Testing & Assessment handig. 
    Hier kunt u meer informative krijgen over het programma en de data.