See Home

News and Events


In the past, a newsletter was compiled for examination boards of the University of Twente containing information about relevant internal and national developments, tips and good practices, questions & answers and more. We are going to pick this initiative up again in the form of news-items on this site. 


 • VSNU-meeting online about Plagiarism Jan 26 2021 (Dutch)

  Bijeenkomst 'Plagiaat in onderwijs en onderzoek' 26 januari 2021

  * Aanmelden vooraf via https://www.vsnu.nl/nl_NL/bijeenkomst-plagiaat-26-januari-2021.html 

  Wat: Themamiddag over plagiaat in onderwijs en onderzoek
  Wanneer: Dinsdag 26 januari 2021 14.00-17.00 uur
  Waar: Online vanuit de Universiteit van Amsterdam
  Voor wie: leden van LOWI, Commissies Wetenschappelijke Integriteit (CWI’s), examencommissies en beroepscommissies van universiteiten, alsmede bestuurders van universiteiten, academici, studenten en belangstellenden.

  Doel van de bijeenkomst
  Tijdens deze themamiddag zullen we ingaan op een aantal vragen: Wat zijn de juridische contouren van het begrip plagiaat en hoe verhouden die zich tot de eisen die daaraan worden gesteld vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit? Zijn er – historisch gezien – ontwikkelingen aan te wijzen in hoe er over plagiaat (en originaliteit) wordt gedacht? Welke best (of: worst) practices treffen we aan in methoden van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek?

  Conceptprogramma

  • Opening door Prof. Karen Maex (rector UvA)
  • Prof. Jonathan Soeharno (hoogleraar UvA, voorzitter CWI UvA)
   “Wat is dat, een schending van wetenschappelijke integriteit?”
  • Prof. Keimpe Algra (hoogleraar UU, voorzitter commissie VSNU Gedragscode 2018)
   “Historische perspectieven op plagiaat”
  • Prof. Peter Blok (hoogleraar octrooirecht en privacy UU, raadsheer gerechtshof Den Haag, specialist intellectueel eigendomsrecht)
   “De juridische contouren van het plagiaatbegrip”
  • Prof. Ph. Eijlander (hoogleraar Tilburg University, voorzitter Cobex)
   “Eisen aan wetenschappers versus eisen aan studenten?”
  • Forumdiscussie met de sprekers
 • Webinars for Examination Boards by the Vereniging Hogescholen (Association of universities of applied sciences) (Dutch)

  Vereniging Hogescholen | Examencommissies en Covid-19 
  De Vereniging Hogescholen biedt een serie webinars aan (al aangeboden, maar  beschikbaar om alsnog te bekijken) specifiek voor examencommissies, juridisch medewerkers van hogescholen die zich met de materie rond examinering en tentaminering bezig houden en toetsdeskundigen.
  Alhoewel de webinars gemaakt voor de hogescholen, zijn veel thema's en problemen waar hogescholen mee te kampen hebben vergelijkbara met de thema's en problemen waar binnen de universiteiten mee gestoeid wordt. 

  Webinar 4 november 2020
  Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law en senior adviseur van Hobéon, hield een webinar met als hoofdonderwerpen: actualiteiten rond de verhouding (spoed)wetgeving, servicedocument en instellingsregelingen; welke ruimte biedt de OER?; de problematiek van het (uitgesteld) BSA; het spanningsveld van fraudepreventie, kwaliteitsborging en privacyregelgeving.
  Webinar    PPT: Examencommissies en COVID-19 - presentatie 4 november 2020

  Webinar 1 juli
  Frans de Vijlder, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak bij de HAN, hield een webinar hmet de volgende onderwerpen:

  • Rol/positie/taken/verantwoordelijkheden van examencommissies in deze crisistijd 
  • Wat kun je vooraf doen en wat pas achteraf? 
  • Hoe verhoud je je tot management/toetscommissie/opleidingscommissie? 
  • Worden zaken (definitief) anders dan voorheen? 

  Webinar   PPT: Examencommissies en COVID-19 - presentatie 1 juli 2020

  Webinar 30 juni 
  Op 30 juni hield Tamara van Schilt-Mol (lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen bij de Academie Educatie van de HAN), samen met Liesbeth Baartman (hogeschool-hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HU), Kitty Meijer (hogeschooldocent bij het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU en promovenda aan de Open Universiteit) en Jeroen van der Linden (hogeschooldocent bij de 2e graads lerarenopleidingen, voorzitter examencommissie, en onderzoeker/promovendus bij de Academie Educatie van de HAN) een webinar met de volgende onderwerpen:
  1) Tips voor het omzetten van toetsen van praktische vaardigheden (verschil tussen hands-on/-off, gebruik van online mogelijkheden (film, simulatie);
  2) Uitgangspunten bij het omgaan met verzoeken tot omzetting (aansluiting bij leerdoelen, gelijke kansen studenten);
  3) Aandacht voor toetsprogramma, ook voor toekomstige situatie (plaats van toetsen van vaardigheden bij nemen van beslissing, uitgangspunten PT/protocol Afstuderen).
  Webinar    PPT: Examencommissies en COVID-19 - presentatie 30 juni 2020 
  Webinar VH praktijktoetsen - Q&A

 • Cases and rulings regarding inspection of exams with serious consequences

  As an Examination Board you have, among other things, responsibilities concerning the organisation of testing and assessment and regulations concerning fraud. These subjects include issues such as organising the 'right of inspection' after taking tests and dealing with the 'leakage' of test data. 

  From May 2018, the rules of the “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)” (General Data Protection Regulation) apply. In the AVG, the 'right of inspection' has been made more stringent. This right also appears to have consequences for the right of inspection of taken exams for students.
  This initially came to the light in a case of a student from an accountancy study programme in Ireland. After having failed several times, he submitted a request for access to all personal data that the examination institute had on him, including exam data. According to the examination body, the examination work did not involve any personal data; according to the European Court, this was not the case. The candidate's written answers and the lecturer's comments are considered personal data and the student had to be given access to them.

  In another case, a medical student from Erasmus University Rotterdam wanted to inspect an exam he had made, but this inspection was subject to the condition that an unsatisfactory mark had been obtained several times. A condition the student did not meet. The student submitted the request for inspection in the first instance to the CBE of the EUR and in the second instance to the Hof van Justitie (Court of Justice) and in a later instance to the CBHO.
  The rulings resulted in the student being given access to the answers to the test. A copy of the answers had to be provided free of charge.
  Initially, the overview of the answers had been limited, per theme the student was shown his scores, but not all questions and answers. The CBHO ruled that the very limited access did not comply with the law. The OER (EER) was regarded as incomplete on this point.
  On the basis of the WHW, the OER/EER must clearly state the period within which the student can take a look at the questions, assignments, and standards used. There was no provision in the OER/EER of the study programme in question regarding the inspection of the questions.
  With due observance of this ruling, the degree programme in Medicine of the EUR must now make a new decision regarding the request for inspection.

  However, in the case of an MC test, a list (copy) with a,b,c,d, answers provides little insight for any student. The student of the mentioned case, still wants to appeal to the Authority for Personal Data that beside a copy of the answers, also the questions have to be supplied.

  Consequences
  What consequences arise from the cases and rulings:

  • a student has the right to inspect his/her exam results and a possibility of only once under certain conditions seems to be too limited;
  • a student is entitled to (within a certain period of time) removal of his personal data when the examination procedure has been definitively concluded;
  • a student must be able to check whether the examination results have not been swapped and whether any answer sheets are missing or whether errors have been made;
  • the student can request and obtain a free copy of the answers and comments from the examiner.

   What is still not clear, whether all questions should be given to the student as copies.

  Resources:
  Impact van privacyregelgeving voor examencommissies. Pieter Huisman. Hobeon. 2019.

  CHBO: Zaaknummer: CBHO 2019/204. Datum uitspraak : 10 juni 2020. Partijen : appellant en CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam`

  Rechter: Student Erasmus MC heeft recht op inzage toets. Elmer Smaling  11-06-2020  Erasmus Magazine.

  Tentamen inzien is een recht.  Punt – Avans. 19 november 2019, Hoger Onderwijs Persbureau


 • Events (extern): Two events about assessments - March 16 and June 5

  On Thursday 5 March 2020, the Dutch Association for Examinations (Nederlandse Vereniging voor Examens NVE) organizes an annual exam conference. Location: Castle de Schaffelaar in Barneveld. The program can be found here. NB. The presentations will be in Dutch! You have to register in advance

  Friday June 5 2020 the Dutch Platform “Leren van Toetsen” (Learning from Assessments) organizes the yearly “Festival Leren van toetsen 2020” in Deventer (in the Netherlands). I’ve visited an earlier Festival and it was interesting and fun. The programme is not yet available, just keep an eye on their website. Unfortunately their website and all or most workshops during this Festival will be  offered only in Dutch. (Platform leren van Toetsen (Links to an external site.)
  Platform Leren van Toetsen  is a network of universities of applied sciences offering higher professional education (hbo instellingen). The Platform  offers a place to exchange knowledge about (formative) assessments. You can find a lot of interesting information (in Dutch) about assessment on the website.


 • 3 Dec. 2019 - Invitation for all - SKE symposium (Postermarket, tips and high tea)!

  Assuring and safeguarding the quality of examination  at programme or institutional level
  Come for INSPIRATION, TIPS & HIGH TEA to the SQE/SKE SYMPOSIUM
  3 DEC 13.30– 15.30
  The Gallery / Design Lab – Classroom of the future

  What can you expect? A poster market and pitches from the participants of the Senior Examination Qualification trajectory (SKE) 2019.  Starting with presentations of two expert in this field from the HAN University of Applied Sciences and  Eindhoven University of Technology.
  For more infromation see the invitation. Please announce your presence in advance to Manuale Fernandez (m.fernandezfernandez@utwente.nl). 

 • Hiring a (Kenyan) ghostwriter to write a thesis

  In Kenya there are university graduates who write  an academic paper or a whole thesis for you on demand (and for a significant sum). This practice is described in an article by Ilona Eveleens in Trouw, 4 November 2019. More media have recently paid attention to this practice. Via Kenyan facebook pages, seekers and suppliers can find each other.  Jeannette Kras indicates in an article in Welingelichtekringen that there are also PhD students who make use of ghostwriters. She points to a BBC documentary on this subject.

  Kenya is not the only country where these services are offered and although this service may be offered increasingly (there are no figures, the practice takes place largely in secret), it is not new.  An article in the Volkskrant in 2011 already mentions the possibilities for students to hire thesis writers in the Netherlands. At the time, the VSNU sounded an alarm about this trade in theses.
  There are various organizations in the Netherlands (and internationally) that offer assistance in writing theses. Organizations such asThesishulp or Scriptiemaster clearly indicate on their sites that they do not function as ghostwriters and warn against this practice. Asking for and getting help when writing a thesis is not forbidden. But how far may this help stretch in order to still consider the work of a students as 'own work'?  

  As Examination Boards you play a role in drawing up rules and guidelines for preventing, detecting and sanctioning fraud. Submitting a thesis written by someone else, will be fraud. But will it be recognized if a thesis is, or large parts of it are, written by someone else? Because the supervision normally extends over a longer period of time and the supervisors see and discuss intermediate products, the chance that this situation will occur seems rather small. Nevertheless, it is good to remain alert and to ensure, together with the programme management, that there is a solid fraud policy and that clear information is provided to students and lecturers about  ethical responsibility and integrity (academic code of conduct) and about what is  considered to be academic misconduct and what will be the consequences if it occurs.

  See also under Fraud 

 • Examining correctly from a legal point of view. Dissertation defense 27-11-2019 of Henk van Berkel

  Henk van Berkel (Tilburg University) is well known in the Netherlands for his standard work on assessment in higher education (Toetsen in het hoger onderwijs; unfortunately only in Dutch available). On 27/11/2019 he will defend his PhD “Juridisch correct examineren. Een studie naar uitspraken van beroepscolleges in het hoger onderwijs” (Examining correctly from a legal point of view. A study into rulings of appeal boards in higher education.).
  A Dutch summary can be found [here]. An invitation for his defense of the dissertation [here].
  In 2018 he held a presentation about this topic at the NVE congress. To be found [here].

  Explanatory notes: Van Berkel describes that in his study, he investigates many appeals cases and examines which legal standards appeal courts (CBE/COBEX and CBHO) use to resolve a dispute. There are also educational standards. The study results in a large number of guidelines for high quality examinations. The content is first and foremost interesting for examination boards. They are responsible for the examination process.
  Some remarkable point in his study: it appears that at least hundreds of appeals are filed by students each year. There is a slight upward trend. In 20 percent of CBE cases, the student 'wins'. In CBHO cases, this percentage is 30 percent. CBHO therefore regularly corrects the CBE decision. Recommendations are also made with regard to the role of the amicable settlement (which should have the character of a second opinion) and the establishment of a central register of appeal cases that can be consulted by interested parties on the basis of a uniform categorization system.

  NB. Maybe also of interest for those interested in the legal aspects of assessments: (Dutch) Juridische aspecten van toetsing, beoordeling en examinering. Symposiumbundel 2018 Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht.  Deel 38 in de serie Onderwijsrecht van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. Pieter Huisman Stefan Philipsen Ben Vermeulen Joke Sperling Annie Wigger Miek Laemers (red.) Sdu Uitgevers Den Haag, 2018 https://nvor.nl/wp-content/uploads/2018/11/binnenwerk-NVOR-38.pdf

 • Landelijke ontwikkelingen in het HO: Position paper Vereniging HS en VSNU (Dutch)

  27 sept. 2019 hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. Hierin staan gezamenlijke ambities en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Aandachtspunten zijn o.a.: betere overstapmogelijkheden binnen het HO stelsel, ICT en onderwijsinnovaties, meer aanbod bieden voor het levenslang ontwikkelen. Nog toekomstmuziek, maar t.z.t. kunnen examencommissies hier ook mee te maken krijgen. Hoe ga je om met de erkenning van eerder verworven kennis en vaardigheden? Wie borgt de examinering van het (levenslang leren) onderwijsaanbod voor professionals? Hoe 'persoonijk' kun je het onderwijs maken om toch nog de diploma vereisten te kunnen borgen? Bron: Vereniging van Hogescholen