Nieuwe editie Handreiking Examencommissies

Nieuwe editie van de Handreiking Examencommissies van de Vereniging van Hogescholen

In 2011 bracht de Vereniging Hogescholen voor het eerst de Handreiking examencommissies uit. Op grond van diverse wetswijzigingen, veranderingen in het accreditatiestelsel, juridische uitspraken en nieuwe inzichten over het functioneren van examencommissies binnen onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs, is er een nieuwe editie uitgebracht.
De handreiking wordt binnen de hogescholen als een gezaghebbend document beschouwd. Recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs liet zien dat met name in het hbo qua kwaliteit van het functioneren van examencommissies veel bereikt is. 

Achterliggend doel
De gedachte achter de Handreiking blijft om enerzijds instellingen te adviseren, inhoudelijk en  bestuurlijk, over de rol en taken van examencommissies en anderzijds ook de examencommissies zelf handvaten te geven hun functioneren te versterken en hun rol nog beter te kunnen invullen.
De achterliggende verwachting is dat beter gepositioneerde en nog beter functionerende examencommissies de instellingen kunnen helpen de waarde van hun getuigschriften en diploma’s duurzaam te bestendigen.


Bron: Website Vereniging Hogescholen.  http://www.vereniginghogescholen.nl/onderwijs/1663-vereniging-hogescholen-presenteert-nieuwe-editie-handreiking-examencommissies

Download de Editie 2015 van de Handreiking examencommissies.