Rolverdeling opleidingsmanagement en examencommissies

Rollen en verantwoordelijkheden examencommissies en opleidingsmanagement


Het ochtendprogramma van de OLD/EXCIE-dag op 9 februari 2015 stond in het teken van ‘taken en verantwoordelijkheden examencommissies en opleidingsmanagement’, ‘toetsing & toetsbeleid’ en compensatoir toetsen. Hieronder een kort verslag voor wat aan de orde kwam bij het thema “Rollen en verantwoordelijkheden examencommissies en opleidingsmanagement”.

Uitdagingen & Casus
Bij de start werd er aan alle aanwezigen, de opleidingsdirecteuren en voorzitters van de examencommissies, gevraagd aan te geven tegen welke problemen men aanloopt op het gebied van toetsing en toetsbeleid. Dit leverde een lijst met uitdagingen op waar de UT de komende tijd de aandacht op zal moeten richten, zoals bijvoorbeeld de geldigheid van deelcijfers, het verwerken/administreren van cijfers (arbeidsintensief en foutgevoelig) in Osiris, wat te doen met de verschoolsing van het onderwijs door teveel toetsen enz.

Veel van deze uitdagingen werden geconcretiseerd / geïllustreerd door middel van een casus waar de aanwezigen (OLD’s en voorzitters examencommissies) samen aan gingen werken. Zowel de inhoud van de casus als de afstemming tussen examencommissies en opleidingsmanagement bij de geschetste situatie, stond centraal. Punten die naar voren kwamen naar aanleiding van de casus, zijn te vinden in het verslag van de bijeenkomst.
 
Presentatie & Discussie
Tom Mulder heeft een korte presentatie gegeven over de taken en verantwoordelijkheden van examencommissies en het opleidingsmanagement. Hiervoor baseerde hij zich op de wettelijke richtlijnen en  een nadere uitwerking voor de UT situatie. Na de presentatie volgde een discussie waarvan de belangrijkste punten in het verslag zijn weergegeven.