Compensatoir toetsen: ervaringen en overwegingen

Wel of niet compensatoir toetsen?

Deze vraag werd de aanwezigen voorgelegd op de old/examencommissie-dag op 9 febr. 2015.
Bij de UT werd tot voor kort voornamelijk conjunctief getoetst. Een student dient alle tentamens met een voldoende te hebben afgesloten om een bachelordiploma te ontvangen. Meer en meer wordt gekeken naar de mogelijkheden van compensatoir toetsen (in TOM).
De compensatieregel doorbreekt de aanname dat een student alleen aan het vereiste eindniveau kan voldoen als hij/zij voor alle studieonderdelen een voldoende haalt. De student wordt bij compensatoir toetsen de mogelijkheid geboden om een onvoldoende voor een toets te compenseren met een hoog cijfer op een andere toets. Daarbij gelden dan wel vaak voorwaarden en regels; het kan niet onbeperkt en in iedere onderwijssituatie.
Bij deeltoetsen voor een onderwijsonderdeel van een TOM-module wordt de mogelijkheid tot compenseren al regelmatig geboden. Zou je studenten ook de gelegenheid moeten bieden om te compenseren tussen de onderwijsonderdelen van een module? Of over de modules heen? En leidt dit tot niveauverlies en problemen in het latere programma, of is dat maar een idee en valt dat wel mee?

Op de old/excie-dag in febr. 2015  werden de (on)mogelijkheden van compensatoir toetsen verkend. Ivo Arnold, professor Economie en Vice Decaan op de  Erasmus Universiteit te Rotterdam, was uitgenodigd voor een presentatie over de invoering van compensatoir toetsen op zijn universiteit. Bij de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld zijn ze erg enthousiast over hun regelingen voor compensatoir toetsen en hebben ze hier al enkele jaren ervaring mee kunnen opdoen. Het is een werkwijze die niet 1-op-1 voor de UT situatie is toe te passen, maar die wel aan het denken zette.

Voor wie nog wat meer wil horen/zien over de ervaringen bij Erasmus, zie het artikel en bekijk de video’s in: Compensatoir toetsen - Bij de Erasmus Universiteit al heel normaal. In dit artikel ook een video-verslag van een debat bij de Hogeschool van Amsterdam over dit thema. Verschillende overwegingen komen hierin naar voren. Hieronder nog een aantal andere interessante links met betrekking tot dit thema.

Interessante links over compensatoir toetsen

> Aantal korte artikeltjes, good practices en tips op de site Studiesucces.nl: http://www.studiesuccesho.nl/?s=compensatoir+toetsen

> Voorbeeld van compensatoir toetsen bij de ETH Zürich

> Artikel:  Zonder compensatie studeert er niemand af  (Ramaekers, S.P.J., juni 2014)

> Overwegingen voor compensatoir toetsen in de propedeuse (De Gruijter, 2008)

> Een opmerkelijk systeem bij de KU Leuven: credit accumulation system & tolerance