Nieuwsbrief Examencommissies

Nieuwsbrief juni 2015

In deze nieuwsbrief:  

UT INTERN NIEUWS

 NIEUWS VAN DE OVERHEID EN NVAO

OVERIGE BERICHTEN EN NIEUWS

  • LSVB-onderzoek: hoe kijken de studenten aan tegen het functioneren van examencommissies? 

 TIPS VOOR WERKWIJZE, PROCEDURES EN INSTRUMENTARIUM

 Vraag & Antwoord


Over deze nieuwsbrief:
Dit is de eerste editie van een UT nieuwsbrief specifiek voor examencommissies. Het plan is om ongeveer 4 keer per jaar een editie uit te brengen.  Eventueel een extra editie bij bijzondere  ontwikkelingen.
Graag horen wij uw mening over dit initiatief en ontvangen wij suggesties en bijdragen (ervaringen, instrumenten, vragen, discussiepunten  enz.) voor in de nieuwsbrief. Al wat maar van nut kan zijn voor uw collega-examencommissieleden van de UT.

De Nieuwsbrief Examencommissies UT komt tot stand met medewerking van: Decaan Onderwijsvernieuwing, CES (Programmabureau TOM, Onderwijskundige Dienst, Bureau Studentendecanen, Student Affairs, Wettelijke commissies), Strategie & Beleid Concern, stafjurist AZ.
Eindredactie:  Helma Vlas & Irena Niekrake

Redactieadres:  w.d.j.vlas@utwente.nl

Informatie voor examencommissieleden is ook te vinden op: www.utwente.nl/Examination-board