Examination Board

Nieuwsbrief voor examencommissies UT


Voorheen werd vanuit CELT voor examencommissies van de UT een nieuwsbrief samengesteld met de belangrijkste interne en landelijke ontwikkelingen, tips, vraag & antwoord en meer. dit gaan we binnenkort weer oppakken.
Voorlopig kunnen we alleen nog de items uit onze eerdere nieuwbrieven tonen. 

  • Editie 2 - April 2016
  • Editie 1 -  Juni 2015

    Voor de nieuwe nieuwsbrieven ontvangen stellen wij suggesties voor onderwerpen en/of een bijdrage van uw kant zeer op prijs  (bijvoorbeeld uw ervaringen, instrumenten, good practices enz.). U kunt ze sturen naar: w.d.j.vlas@utwente.nl.

De Nieuwsbrief Examencommissies UT komt tot stand met medewerking van vertegenwoordigers van: Centre of Expertise in Learning & Teaching, Programmabureau Onderwijsvernieuwingen, Bureau Studentendecanen, Student Affairs, Wettelijke commissies, Strategie & Beleid Concern, stafjurist AZ.  

Eindredactie: Helma Vlas 
Email: w.d.j.vlas@utwente.nl
Tel.:053-489 6915  /bgg -2056